Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego

urzad pracyZ przeprowadzonej w marcu 2016 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku analizy lokalnego rynku pracy wynika ,iż w powiecie giżyckim zarejestrowanych było 3043 bezrobotnych, w tym 1595 kobiet. Liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 11,2% w porównaniu ze stanem na koniec marca 2015 roku.

Analizując dane dotyczące osób pozostających bez pracy, do danych z końca poprzedniego miesiąca, obserwujemy spadek bezrobocia o 2,8%. Stopa bezrobocia w powiecie giżyckim według danych GUS na koniec lutego 2016 r. wynosiła 17% ludności aktywnej zawodowo, tj. 1,6 pkt proc. mniej niż w końcu lutym 2015 roku.

ANALIZA LOKALNEGO RYNKU PRACY – MARZEC 2016 – kliknij tutaj, aby odczytać całą analizę

 analiza