Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego

urzad pracyZ przeprowadzonej w kwietniu 2016 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku analizy lokalnego rynku pracy wynika, iż w powiecie giżyckim zarejestrowanych było 2747 bezrobotnych, w tym 1458 kobiet. Liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 13,1% w porównaniu ze stanem na koniec kwietnia 2015 roku.

Analizując dane dotyczące osób pozostających bez pracy, do danych z końca poprzedniego miesiąca, obserwujemy spadek bezrobocia o 9,7%. Stopa bezrobocia w powiecie giżyckim według nadanych GUS na koniec marca 2016 r. wynosiła 16,6% ludności aktywnej zawodowo, tj. 1,6 pkt proc. mniej niż w końcu marca 2015 roku.

ANALIZA LOKALNEGO RYNKU PRACY – KWIECIEŃ 2016- kliknij tutaj,aby odczytać całą analizę. 

 

pup