Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego

Z przeprowadzonej na koniec 2017 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku analizy lokalnego rynku pracy wynika, iż w powiecie giżyckim zarejestrowanych było 1849 bezrobotnych, w tym 1080 kobiet. Liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 27% w porównaniu ze stanem na koniec grudnia 2016 roku.

 

Analizując dane dotyczące osób pozostających bez pracy, do danych z końca poprzedniego miesiąca, obserwujemy wzrost bezrobocia o 1,9 %. Stopa bezrobocia w powiecie giżyckim według danych GUS na koniec listopada 2017 r. wynosiła 10,4% ludności aktywnej zawodowo, tj. 3,2 pkt proc. mniej niż w końcu listopada 2016 roku.

ANALIZA LOKALNEGO RYNKU PRACY – grudzień 2017 – kliknij tutaj, aby odczytać całą analizę