Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w czerwcu oraz w I półroczu 2021 roku

Według stanu na koniec czerwca 2021 roku w powiecie giżyckim zarejestrowanych było 1535 bezrobotnych, w tym 792 kobiety. Liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 12,9% w porównaniu ze stanem na koniec czerwca 2020 roku. Analizując dane dotyczące osób pozostających bez pracy, do danych z końca poprzedniego miesiąca, obserwujemy spadek bezrobocia o 13,1%.
Stopa bezrobocia w powiecie giżyckim, według danych GUS, na koniec maja 2021 r. (aktualnie dostępna) wynosiła 10,0% ludności aktywnej zawodowo, tj. o 0,5 pkt proc. więcej niż w maju 2020 r. (kraj– 6,1%, województwo– 9,7%, podregion ełcki– 10,7%).

informacja: Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku

Pełna analiza_czerwiec_2021 [do pobrania]