Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w lipcu 2022 roku

Według stanu na koniec lipca 2022 r. w powiecie giżyckim zarejestrowanych było 1152 bezrobotnych, w tym 616 kobiet. Liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 19,0% w porównaniu ze stanem na koniec lipca ubiegłego roku. Analizując dane do-tyczące osób pozostających bez pracy, do danych z końca poprzedniego miesiąca, ob-serwujemy spadek bezrobocia o 1,8%.
Stopa bezrobocia w powiecie giżyckim, według danych GUS, na koniec czerwca br. (aktualnie dostępna) wynosiła 6,8% ludności aktywnej zawodowo (tj. o 2,0 pkt proc. mniej niż w czerwcu 2021 r.), kraj– 4,9%, województwo– 7,6%, podregion ełcki1– 9,2%.

informacja: Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku

Pełna analiza lipiec 2022 [do pobrania]