Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w maju 2020 roku

Według stanu na koniec maja 2020 roku w powiecie giżyckim zarejestrowanych było 1878 bezrobotnych, w tym 1005 kobiet. Liczba bezrobotnych zwiększyła się o 53,8% w porównaniu ze stanem na koniec maja 2019 roku. Analizując dane dotyczące osób pozostających bez pracy, do danych z końca poprzedniego miesiąca, obserwujemy wzrost bezrobocia o 3,0%.

Stopa bezrobocia w powiecie giżyckim, według danych GUS, na koniec kwietnia 2020 r. (aktualnie dostępna) wynosiła 10,4% ludności aktywnej zawodowo, tj. o 2,3 pkt proc. więcej niż w kwietniu 2019 r. (kraj– 5,8%, województwo– 10,0%, podregion ełcki– 12,0%).

Więcej informacji [POBIERZ]