Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w styczniu 2018 roku

Według stanu na koniec stycznia 2018 roku w powiecie giżyckim zarejestrowanych było 2013 bezrobotnych, w tym 1125 kobiet. Liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 26,8 % w porównaniu ze stanem na koniec stycznia 2017 roku. Analizując dane dotyczące osób pozostających bez pracy, do danych z końca poprzedniego miesiąca, obserwujemy wzrost bezrobocia o 8,9%.

Stopa bezrobocia w powiecie giżyckim, według danych GUS, na koniec grudnia 2017 r. (aktualnie dostępna) wynosił 10,6% ludności aktywnej zawodowo.

Więcej informacji znajduje się TUTAJ