Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego we wrześniu 2022 roku

Według stanu na koniec września 2022 r. w powiecie giżyckim zarejestrowanych było 1178 bezrobotnych, w tym 641 kobiet. Liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 11,5% w porównaniu ze stanem na koniec września ubiegłego roku. Analizując dane dotyczące osób pozostających bez pracy, do danych z końca poprzedniego miesiąca, obserwujemy wzrost  bezrobocia o 1,5%.
Stopa bezrobocia w powiecie giżyckim, według danych GUS, na koniec sierpnia br. (aktualnie dostępna) wynosiła 6,8% ludności aktywnej zawodowo (tj. o 1,0 pkt proc. mniej niż w sierpniu 2021 r.), kraj– 4,8%, województwo– 7,6%, podregion ełcki – 9,2%.

 

Analiza rynku pracy – wrzesień 2022 [pobierz]

 

 

Źródło informacji: Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku