Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego

urzad pracyZ przeprowadzonej w lutym 2016 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku analizy lokalnego rynku pracy wynika,iż w powiecie giżyckim zarejestrowanych było 3129 bezrobotnych w tym 1652 kobiet. Liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 10,7% w porównaniu ze stanem na koniec lutego 2015 roku.

Analizując dane dotyczące osób pozostających bez pracy, do danych z końca poprzedniego miesiąca, obserwujemy wzrost bezrobocia o 2,1%.  Stopa bezrobocia w powiecie giżyckim według danych GUS na koniec stycznia 2016 roku wyniosła 16,7% ludności  aktywnej zawodowo, tj. 1,6 pkt proc. mniej niż w końcu stycznia 2015 roku.

ANALIZA LOKALNEGO RYNKU PRACY-LUTY 2016-kliknij tutaj,aby odczytać całą analizę.

up