Analiza lokalnego rynku pracy

urzad pracyZ przeprowadzonej w lipcu 2016 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku analizy lokalnego rynku pracy wynika, iż w powiecie giżyckim zarejestrowanych było 2166 bezrobotnych, w tym 1179 kobiet. Liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 9,8% w porównaniu ze stanem na koniec lipca 2015 roku.

Analizując dane dotyczące osób pozostających bez pracy, do danych z końca poprzedniego miesiąca, obserwujemy spadek bezrobocia o 4,7%. Stopa bezrobocia w powiecie giżyckim według danych GUS na koniec czerwca 2016 roku wynosiła 12,9% ludności aktywnej zawodowo, tj. 1,1 pkt proc. mniej niż w końcu czerwca 2015 roku.

ANALIZA LOKALNEGO RYNKU PRACY – LIPIEC 2016 – kliknij tutaj, aby odczytać całą analizę.

PUP