Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w czerwcu oraz w I półroczu 2020 roku

Według stanu na koniec czerwca 2020 roku w powiecie giżyckim zarejestrowanych było 1763 bezrobotnych, w tym 929 kobiet. Liczba bezrobotnych zwiększyła się o 58,4% w porównaniu ze stanem na koniec czerwca 2019 roku. Analizując dane dotyczące osób pozostających bez pracy, do danych z końca poprzedniego miesiąca, obserwujemy spadek bezrobocia o 6,1%.
Stopa bezrobocia w powiecie giżyckim, według danych GUS, na koniec maja 2020 r. (aktualnie dostępna) wynosiła 10,5% ludności aktywnej zawodowo, tj. o 3,4 pkt proc. więcej niż w maju 2019 r. (kraj– 6,0%, województwo– 10,4%, podregion ełcki1– 12,4%).

informacja: Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku

Pełna analiza_czerwiec_2020 [do pobrania]