Andrzejki w Domu Pomocy Społecznej

Tradycyjnie jak co roku mieszkańcy i pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Giżycku bawili się na zabawie andrzejkowej. W tym roku gościli w Domu praktykanci z Litwy, dla których wielkim zaskoczeniem były gry i wróżby andrzejkowe. Dzień upłynął w miłej atmosferze.

Źródło: Dom Pomocy Społecznej w Giżycku