Angielski jest fun-tastyczny!

Podsumowanie Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Angielski jest fun-tastyczny!” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Brzechwy w Giżycku.
Głównym celem projektu było pokazanie uczniom jak ważna w naszych czasach jest znajomość języka angielskiego, rozbudzenie zainteresowania krajami anglojęzycznymi oraz rozwijanie ciekawości i tolerancji wobec innych nacji, kultur i zwyczajów.
Realizacja zadań w ramach projektu sprawiła uczniom ogromną radość.

Źródło: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Brzechwy w Giżycku