Apel Aeroklubu Krainy Jezior i Stowarzyszenia Lotników Polskich

W 83. rocznicę Bitwy o Anglię z inicjatywy Aeroklubu Krainy Jezior i Stowarzyszenia Lotników Polskich przygotowywane jest upamiętnienie lotników polskich biorących udział w Bitwie o Anglię, po raz pierwszy, w trwałej formie wizualnej, odsłonięciem dnia 4 sierpnia 2023 r. obelisku, w plenerowej galerii pamięci na lotnisku Kętrzyn Wilamowo.

Zarząd AKJ i Zarząd SLP, informując o zamierzeniach upamiętnienia bohaterów Bitwy o Anglię, zaprasza do wsparcia finansowego tego zamiaru wpłatą (wg uznania i możliwości), na konto Aeroklubu Krainy Jezior, numer:

30 9343 0005 0015 9359 2000 0010 z dopiskiem „obelisk lotnikom”.

Każda wpłata zostanie doceniona i będzie skwitowana specjalnym imiennym certyfikatem darczyńcy.