Apel Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Giżycku

strazak„Coroczne wypalanie roślinności w okresie wiosennym powoduje znaczny wzrost zagrożenia pożarowego obszarów leśnych, zabudowań wiejskich, jak również zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w przypadku wypalania przydrożnych rowów, niebezpieczeństwo dla ruchu drogowego.
W ubiegłym roku na terenie działania tutejszej Komendy odnotowano 129 pożarów związanych z wiosennym wypalaniem traw.
W związku z tym Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Giżycku zwraca się z prośbą i apelem do społeczeństwa powiatu giżyckiego o zaniechanie praktyk wypalania roślinności.”

z-ca Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku
bryg. mgr inż. Jerzy Dukiel