„Apel Pamięci 17 września 1939”

Na zaproszenie Pana Stanisława Tołwińskiego – prezesa Aeroklubu Krainy Jezior, Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej  w Giżycku brała udział w powiatowych uroczystościach pn. „Apel Pamięci 17 września 1939” w Kętrzynie na lotnisku Wilamowo połączonych z Mazurskimi Manewrami Techniczno-Obronnymi. Uroczystość zorganizowano wspólnie ze Starostą Kętrzyńskim Ryszardem Henrykiem Niedziółką. W imprezie udział wzięła Kampania Honorowa 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, Orkiestra Wojskowa, poczty sztandarowe oraz zaproszeni goście, w tym Ojciec Superior dr Aleksander Jacyniak z Sanktuarium w Świętej Lipce. W imieniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego specjalne przesłanie do uczestników odczytał Jarosław Babalski. Pod obeliskami Plenerowej Galerii Pamięci złożone zostały kwiaty. Podczas manewrów zawodnicy mogli skorzystać z masażu sportowego w wykonaniu naszych uczniów z II roku technika masażysty.