Aplikacja Ministra Cyfryzacji – „Kwarantanna domowa” dla osób na kwarantannie

Minister Cyfryzacji udostępnił aplikację „Kwarantanna domowa” na urządzenia mobilne. Jest to aplikacja wspierająca osoby, które poddane zostały kwarantannie. Korzystanie z Aplikacji jest dobrowolne, a jej celem jest wsparcie służb oraz instytucji powołanych do niesienia pomocy w sytuacji zagrożenia epidemicznego w monitoringu realizacji kwarantanny osób, co do których istnieje podejrzenie, że mogą być nosicielami wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19. Umożliwia ona komunikowanie się zarówno ze służbami socjalnymi jak i sanitarnymi online. Pozwala na zgłaszanie do systemu przez kwarantariusza ewentualnych podstawowych potrzeb w czasie odbywania kwarantanny.

Korzystanie z Usług w ramach Aplikacji wymaga pobrania Aplikacji np. na telefon oraz rejestracji Użytkownika w Aplikacji.
Minister informuje, że Aplikacja do prawidłowego działania wymaga, aby urządzenie
mobilne umożliwiało jej w określonych sytuacjach dostęp do:
1) Internetu,
2) aparatu,
3) lokalizacji,
4) zdjęć.

Pozostałe szczegóły, regulamin oraz opis znajdziecie Państwo klikając na poniższy link:

„Kwarantanna domowa” – informacje