Aplikacja z harmonogramem wywozu odpadów

Mazurski Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami uruchamia aplikację z harmonogramem odbioru odpadów.
W aplikacji można będzie znaleźć m.in. informacje:
– kiedy z miejsca Twojego zamieszkania będą zabierane pojemniki z odpadami?
– informacje o nietypowych zbiórkach odpadów?
– zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących pracy firm zbierających odpady?
– informacje do jakiego pojemnika wrzucić dany odpad?

Aplikację można zainstalować ze strony http://www.kiedywywoz.pl/support/
Więcej informacji na stronie internetowej MZMGO oraz stronie dostawcy oprogramowania.

informacja: MZMGO