15.7 C
Giżycko
5 października 2022

Święto Wojsk Obrony Terytorialnej

27 września jest szczególnym dniem dla żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy tego dnia obchodzą swoje święto. Z tej okazji składamy najserdeczniejsze życzenia i wyrazy uznania za Państwa ciężką pracę. Życzymy dużo zdrowia i siły w codziennych obowiązkach, a także wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym. Niech codzienna służba na rzecz obronności naszej Ojczyzny przynosi satysfakcję i motywację do dalszej pracy,  a Państwa poświęcenie i gotowość do niesienia pomocy odnajdą uznanie w oczach społeczeństwa.

27 września – Dzień Polskiego Państwa Podziemnego to od pięciu lat również święto Terytorialsów. W tym czasie powstało 18 Brygad Obrony Terytorialnej i Centrum Szkolenia WOT. Uruchomiona została również szkoła podoficerska SONDA i kurs kształcący kadry oficerskie – Agrykola. Terytorialsi wielokrotnie uczestniczyli w akacjach przeciwkryzysowych i pomocowych, od samego początku będąc „silnym ramieniem” i wsparciem dla lokalnych społeczności. W przeciągu pięciu lat zbudowano formację liczącą ponad 34 tys. żołnierzy-ochotników, którzy chcą służyć Polsce.

Wojska Obrony Terytorialnej to najmłodszy rodzaj Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. WOT został powołany do życia 1 stycznia 2017 r. Misją Terytorialsów jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to m.in. przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz prowadzenie działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT ma za zadnie wspierać wojska operacyjne w strefie działań bezpośrednich.

27 września jest dniem szczególnym dla Wojsk Obrony Terytorialnej. Decyzją Ministra Obrony Narodowej z 14 sierpnia 2018 roku, dzień powstania Polskiego Państwa Podziemnego, z uwagi na charakter funkcjonowania Formacji i dziedziczone tradycje, został ustanowiony również świętem Terytorialsów.

 

 

Źródło informacji: https://media.terytorialsi.wp.mil.pl/informacje/768322/swietujemy-5-lecie-wot

ABC Małego Konsumenta

Niemal codziennie zawieramy mniejsze lub większe umowy, kupujemy produkty i korzystamy z usług. Dzieci natomiast nie są jeszcze samodzielnymi konsumentami, ale uczą się nimi być i często mają wpływ na decyzje zakupowe swoich rodziców. Obserwują ich, towarzyszą im podczas zakupów, uczestniczą w sytuacjach związanych z byciem konsumentem.

Przed ukończeniem 13 lat dzieci mogą same kupić drobne rzeczy związane z bieżącymi sprawami życia codziennego, np. napoje czy pieczywo. Uczą się zarządzania kieszonkowym, oszczędzania i podejmowania odpowiedzialnych decyzji zakupowych. Z wiekiem stopniowo uczestniczą w zawieraniu coraz poważniejszych transakcji, często w towarzystwie rówieśników. W wieku 13-18 lat mają już większą samodzielność, choć przy droższych zakupach nadal wymagana jest zgoda ich rodziców. Cały czas, ze względu na swój wiek, należą one do szczególnie wrażliwej grupy konsumentów.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Giżycku informuje, że z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka, który obchodzony jest 20 września Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował projekt edukacyjny ABC Małego Konsumenta (malykonsument.uokik.gov.pl), który w przyjazny i przystępny sposób, łącząc naukę z zabawą, przybliży najmłodszym podstawowe pojęcia i zasady dotyczące robienia zakupów. Już przedszkolaki, które opanowują naukę cyfr i liczenia, mogą zdobywać pierwsze doświadczenia jako konsumenci i w tym właśnie projekt ABC Małego Konsumenta ma im pomóc.

Projekt łączy w sobie elementy tradycyjnych zajęć przedszkolnych z nowoczesnymi narzędziami edukacyjnymi. Scenariusze lekcji obejmują dwa tematy „Jestem małym konsumentem” oraz „Robimy przemyślane zakupy”. Aby urozmaicić proces przyswajania wiedzy, powstały tematyczne gry online – „Sklepowe memo” i „Na zakupach”. Pozwolą one ćwiczyć pamięć, spostrzegawczość i logiczne myślenie, zapewniając jednocześnie mnóstwo zabawy i satysfakcji przedszkolakom. Obie gry można również przeprowadzić w wersji tradycyjnej, korzystając z udostępnionych scenariuszy lekcji.

Projekt ABC Małego Konsumenta pozwoli zainteresować najmłodszych zagadnieniami takimi jak:

• kim jest konsument,
• gdzie robimy zakupy,
• co to jest paragon i do czego służy,
• czym jest reklamacja i kiedy możemy z niej skorzystać,
• jak robić przemyślane zakupy.

UOKiK kieruje projekt ABC Małego Konsumenta przede wszystkim do rodziców i opiekunów dzieci w wieku lat 4-5 lat oraz nauczycieli przedszkolnych. Każdy może skorzystać z materiałów i narzędzi na stronie malykonsument.uokik.gov.pl

Dodatkowo dla kadry przedszkolnej zaplanowane zostały szkolenia na bazie scenariuszy zajęć. Projekt obejmie 500 przedszkoli publicznych i niepublicznych w całej Polsce. Przeszkoleni nauczyciele przeprowadzą następnie zajęcia edukacyjne o tematyce konsumenckiej i będą mogli wziąć udział wraz z dziećmi w konkursie plastycznym, w którym nagrodą będą zestawy edukacyjne do prowadzenia zajęć z kodowania i robotyki dla całej placówki. Każde ze zgłoszonych przedszkoli otrzyma wszystkie niezbędne materiały do realizacji zajęć oraz udziału w konkursie, a nauczyciele przedszkolni uczestniczący w projekcie uzyskają certyfikaty. Więcej informacji można też znaleźć na stronie Fundacji Rozwoju Edukacji Cyfrowej. Projekt w całości finansowany jest ze środków UOKiK.

Należy pamiętać, że dzisiejsze dzieci staną się konsumentami, których wybory będą miały wpływ na kształtowanie się polskiej gospodarki, dlatego też rozwijanie kompetencji konsumenckich oraz informowanie dzieci o przysługujących im prawach i obowiązkach ma fundamentalne znaczenie dla ich bezpiecznego funkcjonowania na rynku w przyszłości. Warto, abyśmy jako rodzice, opiekunowie i nauczyciele od najmłodszych lat wprowadzali dzieci w świat odpowiedzialnej konsumpcji.

Źródło: https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=18882

 

Edukacja Konsumencka – uczmy się!

Zachęcam również Państwa do skorzystania z bezpłatnych szkoleń on-line o tematyce konsumenckiej.

1. Webinarium „ADR – Postępowanie polubowne przed Rzecznikiem Finansowym”, 29 września 2022r.

https://rzecznikfinansowy.clickmeeting.com/-adr-postepowanie-polubowne-przed-rzecznikiem-finansowym/register

2. Webinarium WIW pt. „Inwestowanie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) – zasady inwestowania” – II edycja, 4 października 2022r.

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=79602&p_id=18

3. Webinarium WIW pt. „Cyberbezpieczeństwo z perspektywy klienta usług finansowych – aspekty praktyczne”, 5 października 2022r.

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=79605&p_id=18

4. Webinarium WIW pt. „Jak zadbać o bezpieczeństwo swojego telefonu i nie dać się okraść”, 7 października 2022r.

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=79611&p_id=18

5. Webinarium CEDUR pt. „Zadania i kompetencje poszczególnych instytucji tworzących sieć bezpieczeństwa finansowego w Polsce (jakie mają kompetencje, gdzie przebiegają granice ich właściwości, jakimi dysponują narzędziami)”, 11 października 2022r.

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=79167&p_id=18

Archiwalne webinaria omawiające aktualną problematykę ochrony praw konsumenta:

– strona Rzecznika Finansowego: https://rf.gov.pl/webinaria-2/

– strona UOKiK: https://uokik.gov.pl/komentarze_wyjasnienia_i_stanowiska.php?tag=webinar

 

Katarzyna Tota-Leszczyńska
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Giżycku

 

Remont drogi powiatowej na odcinku Doba – Guty

W dniu dzisiejszym (27.09.br.) w Starostwie Powiatowym w Giżycku podpisano umowę na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1803N na odcinku Doba – Guty o długości 1,2 km przeciwdziałaniem wykluczeniu komunikacyjnego byłego obszaru PGR Doba.” Wykonawcą zadania jest Strabag Sp. z o. o., ul. Parzniewska 10; 05-800 Pruszków.
Przedmiotem zadania jest remont drogi powiatowej nr 1803N na odcinku Doba – Guty na odcinku od km 8+630 do km 9+830, długości 1,2 km.
Zakres remontu drogi powiatowej nr 1803N obejmuje: wyrównanie nawierzchni mieszanką kruszywa niezwiązanego, ułożenie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego, remont zjazdów oraz wykonanie poboczy.

Remont drogi na przedmiotowym odcinku zakłada:

 • kategoria ruchu KR2,
 • szerokość jezdni 5 m,
 • szerokość poboczy 0,75 m,
 • długość odcinka 1,2 km.

Termin realizacji zadania: październik-listopad 2022 r.
Wartość zadania: 1.067.293,12 zł. Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 980.000,00 zł.

Finał XI edycji „Drzewko za makulaturę i szkło”

Finał XI edycji „Drzewko za makulaturę i szkło” już za nami. W tym roku do lokalnych PSZOKów oddano w sumie ponad 5,5 tony makulatury i prawie 17 tysięcy sztuk szklanych butelek. Akcja „Drzewko za makulaturę” jest współfinansowana przez Powiat Giżycki.

Źródło: Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich

Zajęcia w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Giżycku

„…dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu?”
Mały Książę Saint-Exupery

Spotkania Małego Księcia z Lisem i Różą były inspiracją dla młodzieży z internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku podczas wizyty w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej. Młodzież na nowo przyjrzała się też słowu „oswajać” w kontekście budowaniem relacji, więzi i przyjaźni. Zgodnie z tradycją zajęcia zakończyły się wspólnym czytaniem.

Natomiast młodzież Zespołu Szkół Zawodowych podczas wizyty w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Giżycku przeniosła się w przeszłość i stworzyła piękne prace w klimacie malowideł jaskiniowych. Na koniec zajęć młodzież zainteresowała się współczesną formą sztuki obrazkowej tzw. „picturebookami” dostępnymi w bibliotece.

 

Źródło: Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Giżycku

 

SOSW w Giżycku w ogólnopolskiej akcji Czysta Polska

24 września br. uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku wraz z pomocnikami z 41. Batalionu Lekkiej Piechoty włączyli się do ogólnopolskiej akcji Czysta Polska. Akcja miała na celu zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Uczniowie wyposażeni w rękawiczki i worki na śmieci posprzątali wszystkie zalegające w pobliżu wzgórza św. Brunona śmieci. Niestety było tego sporo …
I za każdym razem pojawia się taka myśl, że to człowiek jest odpowiedzialny za taki stan rzeczy. Pamiętajmy o tym, że Ziemia to miejsce, w którym mieszkamy więc dbajmy o ten nasz dom! Była też chwila na rozmowę z ambasadorem akcji i mistrzem olimpijskim Robertem Korzeniowskim.

Źródło: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Brzechwy w Giżycku

Wspólne gotowanie w SOSW im. J. Brzechwy w Giżycku

Podczas piątkowych Zajęć Rozwijających Kreatywność uczniowie Zespołu Edukacyjnego „D” Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku pod czujnym okiem Pani Alinki i Pana Mateusza samodzielnie przygotowali kotleciki z cukinii. Młodzież dzięki tej lekcji:
– nauczyła się obróbki wstępnej warzyw,
– dowiedziała się między innymi za pomocą jakich produktów spożywczych można „skleić” kotlety nie tylko warzywne,
– stosowała w praktyce zasady BHP pracowni kulinarnej.

Źródło: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Brzechwy w Giżycku

Jesienne porządki w DPS w Giżycku.

Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Giżycku robili jesienne porządki w Domu Pomocy Społecznej w Giżycku.

Źródło: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Giżycku

Europejski Dzień Języków Obcych w I LO

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku obchodzono Europejski Dzień Języków Obcych. Jest to międzynarodowe święto, ustanowione z inicjatywy Rady Europy, obchodzone w całej Europie corocznie 26 września.

źródło: I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku

Warsztaty historyczne w I LO

19 i 22 września 2022 r. młodzież I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku brała udział w warsztatach historycznych, poświęconych 83 rocznicy napaści ZSRR na Polskę. Organizatorem tej lekcji historii była 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana im. Zawiszy Czarnego.

źródło: I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku

„Edukacja międzykulturowa w działalności NGO” – spotkanie online

W ramach projektu „Kuźnia Ekspertów – Wsparcie III Sektora Warmii i Mazur” Stowarzyszenie ESWIP zaprasza na kolejną sesję społeczną. Tym razem tematem spotkania będzie edukacja międzykulturowa, w kontekście działania organizacji pozarządowych.

Prowadząca spotkanie nie tylko przybliży tytułową koncepcję pedagogiczną, ale przywoła dobre praktyki i udzieli szeregu wskazówek, które pozwolą nam lepiej zrozumieć i działać w zróżnicowanych kulturowo, etnicznie, religijnie i językowo społecznościach.

Sesja pod hasłem Edukacja międzykulturowa w działalności NGOodbędzie się 28 września 2022 r. (środa) w godz. 10.00-12.00 w formie zdalnej (online).

Zakres tematyczny:
• Wprowadzenie do podstawowych pojęć i zjawisk
• Kultura i jej wymiary, stereotypy i uprzedzenia – ich wpływ na postrzeganie i komunikowanie
• Procesy zachodzące w środowisku międzykulturowym
• Wyzwania we współpracy w grupie międzykulturowej i strategie radzenia sobie z nimi

Spotkanie poprowadzi pani Kornelia Kurowska menadżerka kultury, edukatorka związana z Fundacją „Borussia” i Stowarzyszeniem Wspólnota Kulturowa „Borussia”. Inicjatorka oraz koordynatorka programów i projektów edukacji pozaformalnej o zasięgu lokalnym, krajowym i europejskim, współpracuje ze szkołami, organizacjami pozarządowymi i samorządami w kraju i za granicą.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Aby wziąć udział w spotkaniu należy w terminie do 26 września 2022 r. wypełnić formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/JvQNd8A7izUeRjH66

Cykl sesji społecznych to element projektu „Kuźnia Ekspertów – Wsparcie III sektora Warmii i Mazur” realizowanego przez Stowarzyszenie ESWIP we współpracy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Partnerem strategicznym projektu jest Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W razie pytań lub uwag, prosimy kontaktować się z Alicją Dobrosielską, tel. 504 112 928, e-mail:a.dobrosielska@eswip.pl

 

Odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Spotkaniu przewodniczył Starosta Giżycki Mirosław Dariusz Drzażdżewski. Członkowie Komisji zapoznali się ze sprawozdaniami: Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zagrożeniach budowlanych i podejmowanych działaniach w 2021 r., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu za rok 2021 oraz Inspektora Ochrony Środowiska o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla obszaru powiatu za rok 2021.

 

Wojewódzka Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie organizuje wojewódzką konferencję z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, która odbędzie się w dniu 5 października 2022 r. w Hotelu Omega przy ul. Sielskiej 4a w Olsztynie. Rozpoczęcie zaplanowano na godzinę 11:00.

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych obchodzony jest już od ponad 30 lat. Święto to zostało ustanowione przez Organizację Narodów Zjednoczonych w celu przybliżenia społeczeństwu problematyki starości oraz dążenia do poprawy sytuacji osób starszych na świecie. Seniorzy, jako grupa społeczna, której liczebność stale wzrasta, stanowią cenny kapitał społeczny. Podczas konferencji będzie mowa o wyzwaniach jakie stoją przed nami oraz o dobrych praktykach w polityce senioralnej. Zostanie również rozstrzygnięty warmińsko-mazurski konkurs na Aktywnego Seniora/Seniorkę i Najlepszą Inicjatywę Seniorską.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w obchodach Międzynarodowego Dnia Osób Starszych w naszym regionie.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w ww. wydarzeniu proszę o przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 27 września 2022 r. na adres mailowy: a.kociecka@warmia.mazury.pl

 

program konferencji 05.10.2022

formularz zgłoszeniowy 05.10.2022

W dniu 29.09.2022r. możliwe okresowe ograniczenia ruchu na ul. Smętka w Giżycku

Otrzymaliśmy informację od wykonawcy zadania- Insbud Łomża, że 29.09.22r. na ul. Smętka w Giżycku nastąpi wymiana oświetlenia ulicznego. W związku z tymi pracami mogą nastąpić czasowe utrudnienia w ruchu pojazdów na tym odcinku ulicy.

25 września – Światowy Dzień Farmaceuty

Z tej okazji składamy wszystkim farmaceutom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, satysfakcji z wykonywanej pracy oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Farmaceuci obchodzą swoje dni i święta kilka razy w ciągu roku, ale pod innymi nazwami. Raz jest to  Międzynarodowy Dzień Farmaceuty obchodzony w dniu 14 maja, innym razem jest to Światowy Dzień Farmaceuty obchodzony 25 września, by wreszcie w Dniu 26 września, w dniu świętych Kosmy i Damiana, patronów aptekarzy, świętować Ogólnopolski Dzień Aptekarza.

Międzynarodowy Dzień Farmaceuty jest to świętem obchodzonym przez wszystkich farmaceutów niezależnie od miejsca ich pracy. Początkowo było to święto obchodzone wyłącznie przez tureckich farmaceutów. Ustanowiono je bowiem w 1968 roku w Turcji.  Z racji, że jest to najdłużej obchodzone święto farmaceutów, z czasem nabrało ono międzynarodowego wymiaru. Z kart historii, wybór dnia na 14 maja dotyczy okresu panowania sułtana osmańskiego Mahmuda II (1785–1839). Znany był on ze swoich szeroko zakrojonych reform prawnych i wojskowych. Zrewolucjonizował również turecki system edukacji. Jedną z jego ważniejszych reform było utworzenie 14 maja 1839 roku pierwszej klasy farmaceutycznej w Cesarskiej Szkole. Upamiętniwszy tę datę, w 1968 roku ustanowiono 14 maja Dniem Farmaceuty.

Zawód farmaceuty wymaga rozległej wiedzy i ciągłego uzupełniania kwalifikacji ze względu na dynamicznie rozwijający się rynek leków. Jest to ponadto bardzo odpowiedzialne i trudne zajęcie, gdyż aptekarze często zastępują nam lekarzy pierwszego kontaktu, informując o sposobach dawkowania leków czy możliwych interakcjach między poszczególnymi specyfikami. Dobry aptekarz potrafi również dobrać pacjentowi lepszy lub tańszy zamiennik.

Farmaceuta zajmuje się nie tylko wydawaniem leków na receptę, ale też wytwarzaniem, sporządzaniem i przechowywaniem leków recepturowych oraz doradzaniem pacjentom w kwestii dawkowania czy dostępnych zamienników lekarstw. Apteka to miejsce, w którym świadczone są profesjonalne usługi mające na celu podniesienie skuteczności leczenia pacjenta i częściowe odciążenie całego systemu ochrony zdrowia.

Poświęcenie i rzetelna wiedza farmaceutów są bardzo ważne dla każdego z nas, dlatego pamiętajmy o ich świętach, zarówno tym z 14 maja, jak i tych z 25 i 26 września.

 

II Igrzyska Wspinaczkowe dla Osób z Niepełnosprawnościami już za nami

20 września br. odbyły się II Igrzyska Wspinaczkowe dla Osób z Niepełnosprawnościami, organizowane przez Wspinaczkowy Klub Sportowy „Piżmakowe Wiewióry”, przy wsparciu finansowym Powiatu Giżyckiego. Igrzyska otworzył Wicestarosta Giżycki Mateusz Sieroński. Impreza odbyła się na mobilnej ściance wspinaczkowej w Lesie Miejskim w Gajewie koło Giżycka.

Głównym celem wydarzenia była integracja oraz współzawodnictwo osób z niepełnosprawnościami, osób pochodzących z różnych środowisk i ośrodków, przez wspólne uprawianie sportu wspinaczkowego.

Na zawody stawiło się 75 startujących. Zawody zostały one podzielone na  dwie części w zależności od wieku, stopnia niepełnosprawności i poziomu zaawansowania:
„poznaj wspinaczkę” – dla młodszych dzieci, które nie będą się wspinać,
„igrzyska wspinaczkowe” – dla chętnych dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Wyniki II Igrzysk Wspinaczkowych dla Osób z Niepełnosprawnościami:

Kategoria 4 – 9 lat:
I miejsce – Pola Konopka-Witka – Szkoła Podstawowa nr 3 w Giżycku
II miejsce – Julia Piotrowska – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Giżycku
III miejsce – Maja Stankiewicz – Szkoła Podstawowa nr 7 w Giżycku

Kategoria 10 – 14 lat:
I miejsce – Bartosz Bieluczyk – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Giżycku
II miejsce – Kacper Sidorowicz – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Giżycku
III miejsce – Michał Michalkiewicz – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Giżycku

Kategoria 15 – 18 lat:
I miejsce – Stanisław Dębski – Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach
II miejsce – Wiktor Budzyński – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Kętrzynie
III miejsce – Konrad Kotarski – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Giżycku

Kategoria powyżej 18 lat:
I miejsce – Mariusz Kowalczyk – Środowiskowy Dom Samopomocy w Giżycku
II miejsce – Dominik Zastawny – Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach
III miejsce – Mateusz Bloch – Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach

Serdecznie gratulujemy wszystkim zawodnikom biorącym udział w Igrzyskach odwagi, waleczności, męstwa i ducha walki.

 

 

Zadanie pt. „II Igrzyska Wspinaczkowe dla Osób z Niepełnosprawnościami” jest współfinansowane ze środków Powiatu Giżyckiego.

 

 

Źródło informacji: Wspinaczkowy Klub Sportowy „Piżmakowe Wiewióry”

Informacja z realizacji zadania publicznego

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku, dzięki wsparciu finansowemu Powiatu Giżyckiego, już po raz kolejny realizuje zadanie pn. „Kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin”.

Najmłodsi mieszkańcy naszego Powiatu korzystają z:

 • specjalistycznej opieki lekarskiej – lekarze specjaliści: psychiatrii oraz rehabilitacji medycznej,
 • terapii logopedycznej i pedagogicznej,
 • rehabilitacji ruchowej,
 • psychoterapii.

Od początku realizacji projektu, tj. od 15 lutego, zrealizowano:

 • lekarz rehabilitacji medycznej – 63 wizyty (34 wizyty diagnostyczne oraz 29 wizyt monitorujących postępy w terapii), w których uczestniczyło 58 osób,
 • lekarz psychiatra – 38 wizyt (13 wizyt diagnostycznych oraz 25 wizyt konsultacyjnych), w których uczestniczyło 30 osób,
 • pedagog specjalny – 83 wizyty / 23 osoby,
 • fizjoterapeuta – 160 wizyt /  50 osób,
 • logopeda – 112 wizyt / 43 osoby,
 • psycholog (psychoterapeuta) – 85 wizyt / 38 osób.

W zależności od potrzeb i predyspozycji rozwojowych dzieci:

 • terapie logopedyczne obejmują m.in.: diagnozę logopedyczną, masaże logopedyczne, ćwiczenia artykulacyjne, słownikowe, stymulację mowy werbalnej, korekcję głosek nieprawidłowo realizowanych, ćwiczenia percepcji słuchowej, trening jedzenia, elementy metody werbo-tonalnej, elementy logorytmiki,
 • terapie pedagogiczne obejmują m.in.: diagnozę pedagogiczną, stymulację rozwoju poznawczego, ćwiczenie koncentracji uwagi, ćwiczenie myślenia logicznego, wyciszanie zachowań trudnych, ćwiczenia i zabawy naśladowcze, zabawy tematyczne, trening umiejętności społecznych,
 • terapie psychologiczne obejmują m.in.: obserwację rozwoju psychoruchowego dziecka, wydłużanie czasu koncentracji uwagi, stymulację sfery emocjonalnej i poznawczej, rozmowy terapeutyczne, wyciszanie zachowań trudnych,
 • rehabilitacja ruchowa obejmuje m.in.: obserwację i ocenę rozwoju dziecka, masaż ręczny, ćwiczenia metodą NDT- Bobath, ćwiczenia metoda PNF.

Prowadzone jest także poradnictwo specjalistyczne oraz instruktaże dla rodziców/opiekunów w zakresie nauki metod pracy z dzieckiem i kontynuowania procesu terapeutycznego w warunkach domowych.

Termin zakończenia zadania: 15 grudnia 2022 r.

 

Zadanie pt. „Kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin” jest współfinansowane ze środków Powiatu Giżyckiego.

 

Autor: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku

 

Odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Ekonomii Społecznej

W dniu dzisiejszym (21.09.br.) odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Ekonomii Społecznej. Spotkanie otworzył Wicestarosta Mateusz Sieroński wraz z Małgorzatą Żukowską, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku, Zastępcą Przewodniczącego Zespołu ds. ES. Tematem spotkania była rola zespołu ds. ekonomii społecznej w diagnozowaniu usług społecznych w na lata 2021-2027.

Gościem dzisiejszego posiedzenia była Katarzyna Koplińska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie, która mówiła o:
1. Planach i realizacji usług społecznych w województwie warmińsko-mazurskim, na podstawie Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych.
2. Funduszach Europejskich dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2001- 2027, przygotowaniach do nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027, w obszarze włączenia społecznego.
3. Wsparciu dla ekonomii społecznej w ramach projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie.

W kolejnej części spotkania odbyła się dyskusja, a następnie podsumowanie i zakończenie spotkania.

 

21 września – Światowy Dzień Choroby Alzheimera

Choroba Alzheimera to rodzaj otępienia spowodowanego uszkodzeniem mózgu. Ta choroba odbiera ludziom to co mają najcenniejsze – wspomnienia.

Od 1999 roku, 21 września obchodzony jest Światowy Dzień Choroby Alzheimera, a cały wrzesień to czas, kiedy lekarze, ale również bliscy chorych i sami chorzy starają się zwrócić uwagę ludzi zdrowych na tę chorobę, która dotyka coraz więcej osób.

Według obliczeń założonej w 1984 roku organizacji Alzheimer’s Disease International (ADI), na świecie co 3 sekundy ktoś zapada na jakiś rodzaj demencji, to o sekundę szybciej niż w 2015 roku. Szacuje się, że dziś tylko na chorobę Alzheimera na świecie choruje od 15 do 21 milionów ludzi, a w Polsce ta liczba przekroczyła już 350 tysięcy. Jeśli doliczymy do tego inne formy otępienia to w Polsce mamy ponad pół miliona chorych. Społeczeństwa zachodu się starzeją, więc liczba chorych rośnie w takim tempie, że według ADI w 2050 roku na różnego rodzaju demencje będzie cierpieć 131,5 miliona ludzi. Równocześnie 2 na 3 osoby, które pytano czy wiedzą coś o otępieniu wywołanym uszkodzeniem mózgu, twierdziły, że nie posiadają szczegółowych informacji na ten temat. Do dziś choroba ta jest nieuleczalna. W grupie po 65 roku życia częstość zachorowania określa się na 10 proc., około 60 roku życia jest to 2 proc., a bliżej 80 roku życia – aż 50 proc. Choroba najczęściej występuje u osób powyżej 65 roku życia, ale nie tylko. Coraz częściej dotyka ludzi młodych. Rozpoznanie medyczne jest początkiem długiej i trudnej choroby, która trwa na ogół od 2 do 20 lat. Choroba objawia się narastającym otępieniem umysłowym. Chory zaczyna zapominać podstawowe rzeczy związane z pracą zawodową czy czynnościami dnia codziennego, zapomina słowa, imiona, gubi się w znanych mu miejscach. Z czasem chory przestaje rozpoznawać bliskich, nie potrafi określić, w jakim jest miejscu, nie może wykonać żadnej czynności samodzielnie, nie panuje nad czynnościami fizjologicznymi.

Choroba dotyka nie tylko samych chorych, ale również ich bliskich. Stała opieka nad chorym na Alzheimera wymaga niesłychanego wysiłku psychicznego i fizycznego. Mimo bardzo intensywnie prowadzonych prac badawczych nie ma skutecznego leczenia, które zapobiegałoby rozwojowi i powstrzymywało proces chorobowy. Można tylko opóźniać i łagodzić objawy takie jak stany lękowe, depresja, psychozy, nadmierne pobudzenie psychoruchowe, zaburzenia snu. W walce z chorobą najskuteczniejszym wsparciem dla osób chorych i ich rodzin jest wiedza, współczucie, cierpliwość, dobroć i miłość. Wbrew powszechnym opiniom, zaburzenia te nie dotyczą tylko osób starszych i nie są normalnym objawem starzenia się. Ciężar opieki medycznej, finansowej i socjalnej nad osobami, które tracą sprawność do samodzielnego życia, przejmują bliscy. Potrzebują jednak wsparcia i życzliwości ze strony otoczenia, informacji oraz fachowej porady, aby mogli udźwignąć nadzwyczaj ciężkie brzemię, jakim jest opieka nad osobą chorą przewlekle, tracącą pamięć.

Objawy choroby:

10 głównych znaków ostrzegawczych:

 1. Zaburzenia      pamięci      utrudniające      codzienne funkcjonowanie
 2. Trudności     w     wykonywaniu     codziennych     prac domowych
 3. Zaburzenia językowe
 4. Dezorientacja co do czasu i miejsca
 5. Kłopoty w ocenie
 6. Zaburzenia myślenia abstrakcyjnego
 7. Gubienie rzeczy
 8. Zmienny nastrój
 9. Zmiany osobowościowe
 10. Utrata inicjatywy

W  pierwszym  stadium  (otępienie  o  niewielkim  nasileniu)  można  się spodziewać następujących objawów:

 • pozostawianie rzeczy w niewłaściwych miejscach,
 • poszukiwanie w domu podstawowych przedmiotów,
 • powtarzanie pytań i uwag,
 • krótkotrwałe zapamiętywanie informacji i wyuczonych czynności,
 • problemy  z  opowiedzeniem  do  końca  rozpoczętej  wypowiedzi,
 • trudności z odnalezieniem się w nowym miejscu,
 • powtarzanie  czynności,  np.  sprzątanie,  spożywanie  posiłków, zażywanie leków,
 • spadek  aktywności  i  zainteresowań,  depresja,  zaburzenia  snu.

W  drugim  stadium  (otępienie  umiarkowane)  można  się  spodziewać następujących objawów:

 • zaburzenia pamięci krótko- i długotrwałej,
 • trudności z przypominaniem sobie słów,
 • nadpobudliwość psychoruchowa,
 • zapominanie o głównym wątku w trakcie rozmowy,
 • problemy z orientacją w dobrze znanym otoczeniu,
 • trudności z ubieraniem się, posługiwaniem sztućcami, rozpoznawaniem osób,
 • drażliwość, impulsywność, upór, agresja słowna i fizyczna,
 • zaburzenia rytmu dobowego (traktowanie dnia jako nocy i odwrotnie),
 • omamy wzrokowe i słuchowe,
 • zespół błędnego rozpoznawania (np. rozmawianie z telewizorem).

W  trzecim  stadium  (otępienie  głębokie)  chory  nie  jest  zdolny  do samodzielnego funkcjonowania:

 • nie rozpoznaje bliskich,
 • nie orientuje się w czasie,
 • nie wytwarza i nie rozumie mowy,
 • nie wykonuje podstawowych czynności życiowych.

 

Więcej o chorobie Alzheimera można dowiedzieć się:

 

 

 

Źródło informacji: https://www.gov.pl/web/psse-siedlce/swiatowy-dzien-choroby-alzheimera-2021

Fot. https://www.gov.pl/web/psse-wrzesnia/swiatowy-dzien-choroby-alzheimera

Wsparcie Fundacji PZU w trybie pozakonkursowym

O dotację mogą ubiegać się instytucje publiczne, w tym instytucje kultury (biblioteki, domy kultury, kluby itp.), ośrodki badawcze, szkoły czy uczelnie wyższe, oraz organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, tj. m. in.: fundacje i stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, osoby prawne i organizacje działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną.

Projekt musi być zgodny ze strategicznymi celami Fundacji PZU i mieścić się w ramach jej działalności statutowej oraz być zgodny z zasadami Regulaminu przyznawania dotacji pozakonkursowych.

Fundacja wspiera organizacje duże i małe, które z roku na rok realizują coraz lepsze, nowatorskie projekty. Ceni innowacyjność i skuteczność działań, które przynoszą trwałą zmianę społeczną oraz takie, które mogą być kontynuowane po zakończeniu finansowania projektu z otrzymanej dotacji.

Nabór trwa cały rok.

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie drogą on-line.

Regulamin udzielania dotacji pozakonkursowych: https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 Starosta Giżycki (Administrator) informuje, że na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Giżycku:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Giżycki z siedzibą przy al. 1 Maja 14 oraz ul. Generała Józefa Zajączka 2, 11-500 Giżycko (tel. 87 428 59 58, adres e-mail: skrzynka@gizycko.starostwo.gov.pl). 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Jolantę Palczewską, z którą można się kontaktować: al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko; tel. 87 428 59 58, adres e-mail: iod@gizycko.starostwo.gov.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 4. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – wynikających z ustaw kompetencyjnych (szczególnych) (np.: wydawanie zezwoleń w zakresie rejestracji pojazdów, praw jazdy, pozwoleń na budowę, prowadzenie ewidencji gruntów i budynków itp.),
 5. realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora,
 6. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (np. sprawy dot. rekrutacji pracowników).
 7. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 8. w przypadku wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust.1 lit. c RODO),
 9. umowa zawarta między Panią/Panem a Administratorem (art. 6 ust.1 lit. b RODO),
 10. udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych – np. w celu rekrutacji (art. 6 ust.1 lit. a RODO).
 11. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 12. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. podmioty kontrolujące, sądy, policja itp.);
 13. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Starostwem Powiatowym w Giżycku przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Starosta Giżycki (np. usługi pocztowe).
 14. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe zostaną zniszczone po upływie odpowiednio 3, 5, 10, 20 lub 50 lat od daty zakończenia sprawy (zgodnie z przepisami o archiwizacji). 
 15. W związku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 16. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,
 17. sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, na podstawie art. 16 RODO,
 18. żądania usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO; (w przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane zostaną usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji);
 19. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
 20. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa,
 21. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO.
 22. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 23. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 24. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 25. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych można uzyskać pod adresem:

https://www.uodo.gov.pl/

Skip to content