9 C
Giżycko
29 maja 2022

Dziś Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

5 maja w Polsce obchodzimy Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. 5 maja, to również Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. To wyjątkowa okazja, aby pokazać, że każdy z nas ma równe prawa do aktywnego udziału w życiu społecznym, rodzinnym oraz zawodowym.
Z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, życzymy Państwu przede wszystkim dużo zdrowia i siły! Niech każdy dzień będzie dla Państwa źródłem radości i pozwoli zapomnieć o troskach życia codziennego, a świat będzie miejscem przyjaznym, dostępnym i bliskim w kręgu otaczających życzliwością i szacunkiem ludzi. Życzymy jeszcze więcej odwagi, którą wykazujecie się Państwo na co dzień oraz wytrwałości w przezwyciężaniu życiowych trudności.

Więcej zdjęć z obchodów Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną na Facebook’u Warsztatu Terapii Zajęciowej w Siedliskach:  https://www.facebook.com/wtzgizycko/

 

Fot. Warsztat Terapii Zajęciowej w Siedliskach

Matura 2022

Wczoraj rozpoczęły się matury. Łącznie 352 maturzystów ze szkół z terenu powiatu giżyckiego przystąpiło do egzaminów. 4 maja 2022 r. uczniowie mierzyli się z językiem polskim, dziś z matematyką. Trzymamy kciuki za wszystkich maturzystów. Życzymy powodzenia!

Jakie przedmioty są najpopularniejsze na maturze 2022 r.?

Język angielski, matematyka, geografia, język polski i biologia to najczęściej wybierane przez tegorocznych maturzystów przedmioty zdawane pisemnie na poziomie rozszerzonym – wynika z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Jakie egzaminy podstawowe na maturze 2022 r.?

Maturzysta – tak jak w latach ubiegłych – musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego nowożytnego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Ile egzaminów na poziomie rozszerzonym?
Wszyscy maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Deklaracje o chęci zdawania jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego złożyło 37,9 proc. tegorocznych absolwentów liceów, techników i szkól branżowych. Dwa egzaminy – zgodnie z deklaracjami – ma zdawać 29,5 proc., trzy egzaminy – 24,3 proc., cztery egzaminy – 5,1 proc., pięć egzaminów – 0,5 proc., sześć egzaminów – 0,1 proc.

Jakie są przedmioty do wyboru na maturze 2022 r.?
Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także przedmioty, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Ilu absolwentów wybrało język angielski na maturze 2022 r.?
Najczęściej wybieranym przez tegorocznych absolwentów przedmiotem maturalnym na poziomie rozszerzonym jest w tym roku język angielski, którego zdawanie zadeklarowało 192,7 tys. tegorocznych absolwentów, czyli 66,6 proc.

Ilu absolwentów wybrało matematykę na maturze 2022 r.?
Na drugim miejscu znalazła się matematyka – zdawać ją chce 77,5 tys. absolwentów, czyli 26,8 proc.

Ilu absolwentów wybrało geografię na maturze 2022 r.?
Na trzecim miejscu w wyborach tegorocznych absolwentów znalazła się geografia – chce ją zadawać 65,3 tys. osób, czyli 22,6 proc., a na czwartym – język polski – chce ją zdawać 63,8 tys. osób, czyli 22,1 proc.
Na kolejnych miejscach są: biologia, którą chce zdawać 46,8 tys. tegorocznych absolwentów (16,2 proc.), chemia – 25,4 tys. (8,8 proc.), historia – 20,4 tys. (7,1 proc.), fizyka – 19,7 tys. (6,8 proc.), wiedza o społeczeństwie – 18,2 tys. (6,4 proc.), informatyka – 9,8 tys. (3,4 proc.), język niemiecki – 5,5 tys. (1,9 proc.), historia sztuki – 3,7 tys. (1,3 proc.).
Pozostałe przedmioty wybrało mniej niż tysiąc zdających.

Czy trzeba zdawać na maturze 2022 r. egzaminy ustne?
Podobnie, jak w zeszłym roku i dwa lata temu, abiturienci nie muszą przystępować do dwóch – obowiązkowych w latach ubiegłych – egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Przeprowadzane zostaną one wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Fot. https://wydarzenia.interia.pl

Źródło informacji: https://samorzad.infor.pl/sektor/zadania/oswiata/5462059,CKE-Jakie-przedmioty-sa-najpopularniejsze-na-maturze-2022-r.html

Konsumencie, masz kredyt hipoteczny i rata jest dla ciebie obciążeniem?

Zobacz, z jakich narzędzi możesz skorzystać…
Ustawowe wakacje kredytowe, nadpłata kredytu, poduszka finansowa, zamiana lub sprzedaż mieszkania, zmiana oprocentowania na stałą stopę procentową, negocjowanie marży, Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, wakacje kredytowe oferowane przez banki, wydłużenie długości spłaty kredytu. Zapraszamy do zapoznania się z informacją poniżej.

 

Co mogę zrobić z moim kredytem hipotecznym [pobierz]

 

 

Fot. Pixabay

 

Erasmus+ na Riwierze Olimpijskiej w Grecji!

II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku realizuje kolejny projekt Erasmus+ tym razem ze szkołami partnerskimi z Grecji: Mpakogianni private school – Larysa i PLATON M.E.P.E. School Katerini położonymi na Riwierze Olimpijskiej w Grecji.
Za cel stawiamy sobie rozwój kompetencji językowych oraz multijęzyczności wśród uczniów i nauczycieli. Pobyt za granicą w sposób naturalny wymusi posługiwanie się językiem angielskim w komunikacji w różnych sytuacjach i na różnorodne tematy, a także pozwoli poznać podstawowe zwroty greckie i kulturę tego kraju.
Głównym założeniem projektu jest wspieranie uczniów ze słabszymi wynikami edukacyjnymi poprzez działania włączające. Stworzenie realnej szansy wyjazdu przyczyni się do wzrostu poczucia własnej wartości i pewności siebie, aby młodzi ludzie, szczególnie nieosiągający bardzo dobrych wyników w nauce, mieli szansę zaprezentowania swoich talentów przed rówieśnikami z innych krajów. Uczniowie będą mogli wspierać się wzajemnie w procesie uczenia i kształtować odpowiedzialność za jego przebieg. Praca w międzynarodowej grupie rówieśniczej będzie dodatkowym czynnikiem motywującym.
Podczas mobilności uczniowie przeanalizują swoje hobby pod kątem kształtowanych umiejętności, a rozwijane kompetencje będą zebrane w postaci portfolio umiejętności potrzebnych w przyszłym życiu szkolnym i zawodowym.
Wstępne działania zostały już zrealizowane. Zaczęliśmy od akcji informacyjno-promocyjnej na stronie szkoły, na szkolnym FB podczas lekcji i godzin wychowawczych. Przeprowadziliśmy rekrutację i wytypowaliśmy grupę 30 uczniów i 4 nauczycieli, którzy wezmą udział w mobilności. Obecnie prowadzimy działania przygotowujące uczniów oraz opiekunów na kilku płaszczyznach: pedagogicznej, kulturowej oraz językowej.
Na 16 maja zaplanowana została wizyta przygotowawcza, podczas której opiekunowie podpiszą umowy dwustronne określające warunki współpracy i poznają warunki pobytu w Grecji. Uczniowie natomiast z niecierpliwością czekają na dzień 22 maja, kiedy to wyruszą na Riwierę Olimpijską, aby podczas 12 dni pobytu zdobywać nowe doświadczenia i umiejętności oraz doskonalić znajomość języka, poznać nowych przyjaciół i przeżyć cudowną przygodę.
Projekt „Rozwój kompetencji uczniów z Giżycka” dofinansowany jest z funduszy Unii Europejskiej Programu Erasmus+ Edukacja szkolna.

tekst i zdjęcie: II LO Giżycko

zdjęcie z projektu Erasmus

Polonez na Pasażu Portowym

W rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja po raz pierwszy w plenerze w Giżycku, mieszkańcy Miasta oraz goście z zaprzyjaźnionego Alytusa na Litwie i przebywający na miejscu obywatele Ukrainy, pod kierunkiem pani Marii Bielińskiej wykonali poloneza. Wszystkim uczestnikom, wykonawcom oraz osobom dzięki którym udało się sprawnie zorganizować wydarzenie, w szczególności: paniom Marii Bielińskiej i Irenie Patra, panom Pawłowi Wasilewskiemu, Zenonowi Oparowi, Jackowi Szeligowskiemu, Janowi Rekielowi, a także Giżyckiemu Centrum Kultury i Straży Miejskiej w Giżycku w imieniu organizatorów składam serdeczne podziękowania.

zdjęcia: Renata Szczepanik / Ryszard Należyty

informacja: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku

Międzynarodowy Dzień Strażaka

W dniu 4 maja, w Dzień Świętego Floriana, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Strażaka. W Polsce od 2003 roku Dzień Strażaka obchodzony jest jako święto zawodowe, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Świętuje zarówno Państwowa, jak i Ochotnicza Straż Pożarna. Od 2014 r. w tym dniu obchodzimy również Święto Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej.

Z tej okazji wszystkim strażakom – zawodowym i ochotnikom – oraz żołnierzom, którzy służą w Wojskowej Ochronie Przeciwpożarowej, życzymy bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Niech ta niebezpieczna służba, której się podjęliście, będzie źródłem osobistej satysfakcji oraz społecznego uznania.

Niech Św. Florian zawsze otacza strażaków i ich rodziny swoją opieką.

Koncert charytatywny „Pomagamy Solidarnie Ukrainie”

Związek Ukraińców w Polsce Oddział Mazurski oraz Koło w Giżycku zapraszają na koncert charytatywny „Pomagamy Solidarnie Ukrainie”, który odbędzie się 7 maja 2022 r.

plakat koncert charytatywny "pomagamy ukrainie"

UWAGA! Wstrzymanie dostawy wody do godz. 14:00

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje o wstrzymaniu dostawy wody do godz. 14:00.

informacja o awarii wody

600 km pomocy – kręcimy kilometry dla Agaty

Cezary Bogdański ponownie wyrusza w trasę. Tym razem akcja prowadzona jest na rzecz chorej na stwardnienie rozsiane Agaty Augusiak.plakat 600 km pomocy

Rozpoczęła się budowa sali gimnastycznej przy SOSW w Giżycku

W ramach projektu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Giżycku zostanie wybudowana sala gimnastyczna z pełnowymiarowym boiskiem do siatkówki, a także z zapleczem rehabilitacyjnym wraz z infrastrukturą (m.in. tereny zielone, dojścia i dojazdy, nawierzchnia z poliuretanu, ogrodzenie, mała architektura: 2 ławeczki, urządzenia siłowni zewnętrznej 5 szt). Proponowany układ zagospodarowania terenu pozostawia również teren przeznaczony do różnych aktywności dla dzieci.
Sala pełnić będzie głównie funkcje sportowo-rehabilitacyjne, ale także będzie miejscem różnych wydarzeń szkolnych. Funkcjonalnie oba budynki: istniejąca szkoła oraz hala sportowa będą stanowiły jedną całość. Rozbudowę zaprojektowano tak, by mogły korzystać z obiektu osoby niepełnosprawne.

tablica informacyjna - realizacja projektu Budowa sali gimnastycznej przy SOSW Giżycko

 

Eliminacje powiatowe Warmińsko-Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego

Po 2 letniej przerwie spowodowanej pandemią, wznowiono organizację kolejnej edycji Warmińsko-Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. Odpowiadając na zaproszenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Olsztynie, w Powiecie Giżyckim przeprowadzono eliminacje powiatowe Turnieju, do których zgłosiły się reprezentacje 4 giżyckich szkół średnich, dla których Powiat Giżycki jest organem prowadzącym t. j. II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza, Zespół Szkół Zawodowych, Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych oraz Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu.

Tegoroczne eliminacje powiatowe odbyły się 28 kwietnia br. w Rynie na parkingu przy ul. Kościuszki, nieopodal Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki.

W wyniku przeprowadzonych konkurencji na które składały się: sprawdziany teoretyczne z zakresu przepisów ruchu drogowego i historii motoryzacji oraz konkurencje praktyczne z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, przygotowania pojazdu do jazdy i jazdy sprawnościowej samochodem zgłoszone  drużyny zajęły kolejno:

1 m-ce: Zespół Szkól Elektronicznych i Informatycznych

2 m-ce: Zespół Szkól Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu

3 m-ce: II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza

4 m-ce: Zespół Szkół Zawodowych

Organizatorem eliminacji powiatowych Turnieju był Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku przy nieocenionej pomocy Urzędu Miasta i Gminy Ryn, Komendy Powiatowej Policji w Giżycku, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku, Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rynie oraz Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie, którym serdeczne podziękowania na zakończenie złożył Wicestarosta Giżycki pan Mateusz Sieroński.

Szczególne podziękowania dla P. P. Dariusz Pindur za udostępnienie samochodów osobowych do przeprowadzenia konkurencji praktycznych.

 

 

Informacja: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku

Fot. II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza, Komenda Powiatowa Policji w Giżycku

 

Utrudnienia w ruchu pojazdów – Wielkie Otwarcie Sezonu 2022

Informujemy o utrudnieniach w ruchu pojazdów w związku z organizacją imprezy „Wielkie otwarcie sezonu 2022” na ul. Nadbrzeżnej, ul. Olsztyńskiej (odcinek od skrzyżowania z ul. Owsianą do mostu obrotowego ) oraz na ul. Moniuszki (od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do mostu obrotowego) w dniu 01.05.2022 r. od godziny 5.00 do godziny 19.00.

Przewidywana liczba uczestników ok. 900 osób.

Za prawidłowy przebieg imprezy i jej zabezpieczenie odpowiada Pan Dyrektor Giżyckiego Centrum Kultury w Giżycku Dariusz Skrzypek.

 

XXIII Ogólnopolskie Biegi Rodzinne

Zapraszamy 2 maja 2022 r. w godz. 9:00-14:00 do Lasu Miejskiego w Gajewie koło Giżycka na XXIII Ogólnopolskie Biegi Rodzinne, w ramach których odbywa się również Święto Flagi, Garnizonowy Piknik Majowy, Dni rodziny – rodzina zastępcza, Postaw na rodzinę!

XXIII Ogólnopolskie Biegi Rodzinne Regulamin

2. miejsce Magdaleny Skórnóg w regatach Wiosenny Puchar JKW w Poznaniu

W miniony weekend (23-24 kwietnia 2022 r.) zakończyły się w Poznaniu regaty Wiosenny Puchar JKW. Na starcie wyścigów stanęło 138 zawodników w klasach OPTIMIST, ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7, EUROPA, 29er i SŁONKA. Wśród nich znalazła się Magdalena Skórnóg z kl. 1 c II Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku, która w duecie z Antoniną Ołowiak, uplasowała się na 2 pozycji w klasie 29 er.
Serdecznie gratulujemy!

 

Źródło zdjęć: Facebook – Jacht Klub Wielkopolski, Paweł Kołodziński

3. miejsce w Konkursie Piosenki ”Śpiewający Kormoran”

22 kwietnia 2022 r. odbył się X Regionalny Konkurs Piosenki ”Śpiewający Kormoran” organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach. Uczennica klasy 2c II Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku – Julia Matyjasek zajęła III miejsce. Gratulujemy!

 

Źródło informacji: II Liceum Ogólnokształcące w Giżycku

 

Wykład i ćwiczenia w klasach akademickich SGH

W czwartek 22 kwietnia 2022 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku uczniowie klasy akademickiej SGH – 1a i 1d uczestniczyli w wykładzie i ćwiczeniach prowadzonych przez wykładowcę Szkoły Głównej Handlowej Pana doktora Marcina Molendę. Tematem zajęć były „Nowe trendy w rekrutacji i selekcji pracowników”.

W części wykładowej młodzież została zapoznana z warunkami oraz zasadami rekrutacji na wyższą uczelnię. Uczniowie poznali tajniki takich pojęć jak: selekcja wstępna, rozmowa kwalifikacyjna, testy psychologiczne. Przekonali się, jak ważne jest przygotowanie profesjonalnego CV, co powinno się w nim znajdować, na co zwracają uwagę rekruterzy oraz gdzie szukać gotowych schematów. Młodzież miała możliwość indywidualnego skonsultowania swojego CV i omówienia go z Panem Doktorem.
W drugiej części spotkania, która miała formę warsztatów, uczniowie zaprezentowali jedną z metod selekcji, mającą na celu wyeliminowanie przeciwnika – „Rada gminy ma pewne fundusze, a radni pomysły”. Chętni uczniowie aktywnie wzięli udział w symulowanej Sesji Rady Gminy. Każdy z uczestników reprezentował określoną grupę wyborców i miał za zadanie przekonać pozostałych, aby w budżecie Gminy przeznaczyć środki na zaplanowane przez niego działania. Zadanie wymagało umiejętności argumentowania, ale również prowadzenia dyskusji zgodnie z obowiązującymi normami. Pozostali uczniowie obserwowali zaciekłą dyskusję „radnych”, aby na koniec nagrodzić ich brawami. Nie zabrakło nagród, które wręczył sam Pan Doktor Molenda. To był niezwykle kreatywny dzień. Serdecznie dziękujemy Panu Doktorowi SGH Marcinowi Molendzie za przybycie, przeprowadzenie zajęć oraz liczne, cenne wskazówki.

 

 

tekst: Katarzyna Nowacka

Fot. II Liceum Ogólnokształcącym im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku

Sprzątanie Twierdzy Boyen

22 kwietnia 2022 r. uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku wzięli udział w sprzątaniu Twierdzy Boyen w ramach akcji „Sprzątamy dla Polski”. Młodzież wykazała się dużą troską o środowisko naturalne. Akcja miała na celu kształtowanie postawy odpowiedzialności za wspólne dobro i pozwoliła na integrację klas pierwszych. W nagrodę wszyscy dostali plecaki, ściereczki i worki na odpady od Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich. Dyrekcja szkoły zadbała o poczęstunek przy wspólnym ognisku.

 

Źródło informacji: Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku

Konkursy na szczeblu wojewódzkim – Najsprawniejszy w zawodzie mechanik, BHP z elementami prawa

Dnia 25 kwietnia 2022 r. odbył się w Olsztynie Wojewódzki Konkurs OHP „Najsprawniejszy w zawodzie – mechanik samochodowy” oraz „BHP z elementami prawa”, w którym udział wzięła reprezentacja Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku – Branżowej Szkoły I stopnia Nr 1 z klasy III b Katarzyna Bękalska (konkurs BHP) i z klasy III a Michał Lenar (mechanik pojazdów samochodowych). Konkurs „Najsprawniejszy w zawodzie – mechanik” miał stworzyć młodzieży okazję do rywalizacji, dać możliwość sprawdzenia swoich umiejętności i doświadczenia zawodowego przed przystąpieniem do zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Uczestnicy konkursu rozwiązywali test obejmujących swoim zakresem teoretyczne wiadomości w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. W części praktycznej przyszli mechanicy wykonywali indywidualnie zadania praktyczne. Jury oceniało: wykonanie zadania zgodnie z instrukcją oraz porządek na stanowisku pracy i znajomość stosowania przepisów BHP. Na najwyższym podium konkursu „Najsprawniejszy w zawodzie – mechanik” stanął uczestnik z Elbląga. Zaszczytne drugie miejsce zajął nasz uczeń z klasy III a BS Michał Lenar. Finaliści otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez WMWK OHP. Poziom obu konkursów był bardzo wysoki, młodzież biorąca udział w konkursie wykazała się kreatywnością, znajomością wiadomości z zakresu BHP i mechaniki pojazdów samochodowych.

 

Źródło informacji: Zespół Szkół Zawodowych w Giżycku

IV Młodzieżowe Mistrzostwa Strzeleckie Powiatu Giżyckiego

W minioną sobotę 23 kwietnia 2022 r. na strzelnicy sportowej w Rynie odbyły się IV Młodzieżowe Mistrzostwa Strzeleckie Powiatu Giżyckiego organizowane przez Powiat Giżycki oraz Sekcję Strzelecką SOKÓŁ Ryn. Udział wzięły drużyny z Lidzbarka Warmińskiego, Ornety, Węgorzewa, Grupa Żeglarska HALS z Rynu i Zespół Szkół Zawodowych w Giżycku. Poziom strzelających był wysoki i wyrównany a przy tym i zabawa doskonała. Nie było łatwo walczyć z drużynami trenującymi strzelectwo, ale Zespołowi Szkół Zawodowych udało się zdobyć V miejsce. W trakcie zawodów rozegrano 3 konkurencje. Najpierw zawodnicy oddawali 10 strzałów z karabinka bocznego zapłonu 22lr do tarczy, następnie 5 strzałów do biathlonek. Ostatnią konkurencją było 5 strzałów z karabinu centralnego zapłonu ak-47. Do uzyskania było 175 punktów. Drużyna w składzie Jakub Cudakiewicz, Mateusz Kunicki – uczniowie klasy 3aTż oraz Krystian Kolasiński – z klasy 2a BS wystartowała odważnie i z każdą konkurencją z coraz lepszym wynikiem. Choć naszym uczniom przyszło startować wśród zawodników trenujących strzelanie i uczniów klas mundurowych zajęli jako drużyna V miejsce. Natomiast w klasyfikacji indywidualnej bardzo wysokie IV miejsce zajął Krystian Kolasiński. Do podium zabrakło mu 7 punktów (co na pewno było wynikiem tremy w pierwszej konkurencji, drugą wykonał bezbłędnie, a w trzeciej stracił tylko 2 punkty – trzeci wynik konkurencji) pokonał zarówno uczniów z klas mundurowych, jak i trenujących na co dzień strzelectwo zawodników innych drużyn. Szczegółowe wyniki na www.kssokol.pl Sądząc po osiągniętych wynikach i zaangażowaniu zawodników mamy potencjał na znacznie lepsze wyniki w przyszłych edycjach mistrzostw.

 

Źródło informacji: Zespół Szkół Zawodowych w Giżycku

Warsztaty kulinarne z lepienia ukraińskich PIELMIENI

W piątek 22 kwietnia 2022 r. młodzież Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku – klasy II Technikum oraz Szkoły Branżowej – miała okazję bliżej poznać kuchnię ukraińską. Szkoła gościła dwie Panie z Ukrainy, które zdradziły tajniki przygotowania najlepszego ciasta pierogowego, a także farszu z mięsa i ziemniaków. Okazało się, że nie tylko uczniowie byli zainteresowani fascynującymi zajęciami ale również nauczyciele, którzy próbowali swoich sił w lepieniu pielmieni czy też wcześniejszego wyrabiania ciasta. Najprzyjemniejszą częścią warsztatów była oczywiście degustacja. Dziękujemy serdecznie Pani Julii oraz Pani Irenie za przekazanie tajników sporządzenia idealnego ciasta na pielmieni oraz udzielenie cennych wskazówek przed Szkolnym Konkursem Kulinarnym.

 

 

Źródło informacji: Zespół Szkół Zawodowych w Giżycku

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 Starosta Giżycki (Administrator) informuje, że na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Giżycku:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Giżycki z siedzibą przy al. 1 Maja 14 oraz ul. Generała Józefa Zajączka 2, 11-500 Giżycko (tel. 87 428 59 58, adres e-mail: skrzynka@gizycko.starostwo.gov.pl). 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Jolantę Palczewską, z którą można się kontaktować: al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko; tel. 87 428 59 58, adres e-mail: iod@gizycko.starostwo.gov.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 4. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – wynikających z ustaw kompetencyjnych (szczególnych) (np.: wydawanie zezwoleń w zakresie rejestracji pojazdów, praw jazdy, pozwoleń na budowę, prowadzenie ewidencji gruntów i budynków itp.),
 5. realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora,
 6. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (np. sprawy dot. rekrutacji pracowników).
 7. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 8. w przypadku wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust.1 lit. c RODO),
 9. umowa zawarta między Panią/Panem a Administratorem (art. 6 ust.1 lit. b RODO),
 10. udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych – np. w celu rekrutacji (art. 6 ust.1 lit. a RODO).
 11. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 12. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. podmioty kontrolujące, sądy, policja itp.);
 13. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Starostwem Powiatowym w Giżycku przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Starosta Giżycki (np. usługi pocztowe).
 14. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe zostaną zniszczone po upływie odpowiednio 3, 5, 10, 20 lub 50 lat od daty zakończenia sprawy (zgodnie z przepisami o archiwizacji). 
 15. W związku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 16. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,
 17. sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, na podstawie art. 16 RODO,
 18. żądania usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO; (w przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane zostaną usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji);
 19. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
 20. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa,
 21. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO.
 22. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 23. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 24. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 25. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych można uzyskać pod adresem:

https://www.uodo.gov.pl/

Skip to content