11.6 C
Giżycko
29 maja 2022
Strona główna Blog Strona 224

Obowiązki podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska

Starosta Giżycki przypomina, że podmioty korzystające ze środowiska mają obowiązek sporządzenia sprawozdania z zakresu korzystania ze środowiska oraz uiszczania opłat na rachunek właściwego dla miejsca rejestracji urzędu marszałkowskiego.

Zagłosujmy na naszych w plebiscycie „Lotnicze Orły”

Do końca 2011 r. trwa ogólnopolski plebiscyt  „Lotnicze Orły” organizowany przez warszawską firmę Flight For You. Spośród 13 kategorii warto wesprzeć nasze inicjatywy regionalne w następujących kategoriach:

Impreza Lotnicza Roku: w której nasz region reprezentuje „ MAZURY AIRSHOW”
* Promotor Roku: w której nasz region reprezentuje  „AEROKLUB KRAINY JEZIOR”

Szkolenie „Planowanie strategiczne” w Meškasalio k/ Alytus


W dniach 13-15 grudnia 2011 r. odbyło się kolejne działanie w ramach projektu „Aktywizacja społeczności sąsiedzkich poprzez rozwój infrastruktury sportowej i innych działań edukacyjnych”, realizowanego przez Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku oraz Szkołę dla młodzieży i dorosłych w Alytus.

Powiat Giżycki najbardziej usportowionym powiatem w województwie!

Niezwykle uroczysty i podniosły charakter miała zorganizowana w poniedziałek 12 grudnia 2011 w Sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego Gala Sportu Szkolnego. Podsumowano na niej rywalizację sportową szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych oraz w kategorii gmin i powiatów w roku szkolnym 2010/2011, prowadzoną przez Warmińsko – Mazurski Szkolny Związek Sportowy.

COP Giżycko zaprasza na szkolenie

Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. „Fundraising, czyli sztuka pozyskiwania środków”, które odbędzie się w dniu 17 grudnia 2011r. w siedzibie COP ul. Dąbrowskiego 14 lok. 3 (budynek portu Ekomariny) w Giżycku.

COP Giżycko zaprasza na szkolenie


 

 

Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. „Fundraising, czyli sztuka pozyskiwania środków”, które odbędzie się w dniu 17 grudnia 2011r. w siedzibie COP ul. Dąbrowskiego 14 lok. 3 (budynek portu Ekomariny) w Giżycku.

Obchody 30 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

Z 12 na 13 grudnia 1981 roku wprowadzono stan wojenny na terenie całej Polski. Już 12 grudnia wieczorem w ramach akcji krypt. „Jodła” rozpoczęła się akcja internowań osób postrzeganych przez władze jako potencjalne zagrożenie dla ustroju. Zatrzymań, wedle wcześniej przygotowanych list, dokonywali funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej oraz Służby Bezpieczeństwa. 

Spotkanie opłatkowe z Zarządem Koła Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa”

 

 

Organizator: Zarząd Koła Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa” przy Klubie 15 Brygady Zmechanizowanej

Miejsce: Klub przy ul. Mazurskiej 4 (I piętro); godz. 18:00

* Obchody 30 rocznicy stanu wojennego w Polsce

 

 

Organizator: NSZZ „Solidarność” Oddział Zarządu Rejonu Warmińsko – Mazurskiego w Giżycku

Program:

 • 18:00 – Msza Święta w Sanktuarium Św. Brunona w Giżycku
 • 19:30 – Spotkanie w siedzibie „Solidarności” (ul. Pocztowa 3)

Ogólnopolski Konkurs Edukacyjny „Drugie Życie Elektrośmieci”

Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Edukacyjnego „Drugie Życie Elektrośmieci”, którego organizatorem jest Europejska Platforma Recyclingu Polska Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.

30-lecie Pacyfikacji Koplani „Wujek” oraz poległych Górników

 

 

Organizator: KWK „Wujek” Katowice – Biała Piska

Program:

 • 18:00 – Msza Święta w Kościele Parafialnym p.w. św. Andrzeja Boboli w Białej Piskiej
 • 19:00 – Składanie Kwiatów pod tablicą upamiętniającą poległych Górników i okolicznościowe wystąpienia
 • 19:40 – Poczęstunek i wieczór wspomnień

Mikołajki w ZSKŚiA w Giżycku

6 grudnia br. w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu odbyły się „Mikołajki” zorganizowane przez klasę III Techniku Architektury Krajobrazu. Na korytarzach szkoły można było spotkać wielu Mikołajów i Śnieżynek oraz osoby noszące czerwone czapki. Kolor ten był dominującym tego dnia w szkole.

Zapraszamy organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych

Starosta Giżycki zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w 2012 roku. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 30 grudnia 2011 r. (piątek). Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia. 

Św. Mikołaj odwiedził dzieci w Powiecie Giżyckim

mikolajki-2011-76 grudnia na zaproszenie Starostwa Powiatowego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku nasz powiat odwiedził Św. Mikołaj. W asyście Wicestarosty Wacława Strażewicza oraz przedstawicieli PCPR odwiedził Placówkę Rodzinną w Zelkach, Dom Św. Faustyny w Giżycku, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Giżycku oraz Zawodowe Rodziny Zastępcze z terenu powiatu. Łącznie obdarowano 101 dzieci.

Książka dla żołnierza

Samorządy w Giżycku i Orzyszu  organizują zbiórkę książek dla żołnierzy przebywających na misji wojskowej w Afganistanie. Włącz się do akcji! Podaruj ciekawą literaturę naszym  żołnierzom z 15. Brygady Zmechanizowanej, którzy po trudnej  i niebezpiecznej służbie chcą  odpocząć przy ciekawej książce. Mogą to być powieści przygodowe, sensacyjne, historyczne, fantastyczne, kryminalne itp. Akcja trwa do 15 grudnia 2011 r. Transport z książkami wyruszy do Afganistanu jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia.

Śpiewadło 2011

3 grudnia po raz 14 odbył się Przegląd solistów i zespołów dziecięcych i młodzieżowych oraz muzykujących rodzin Powiatu Giżyckiego – ŚPIEWADŁO 2011. Celem Przeglądu jest rozbudzanie zainteresowań wokalnych i muzycznych wśród mieszkańców powiatu giżyckiego, kształtowanie umiejętności i nawyków korzystania z różnych form muzycznych oraz wyszukiwanie talentów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Zapraszamy na Maraton Pisania Listów


Zachęcamy wszystkich do udziału w ogólnoświatowym wydarzeniu, jakim jest Maraton Pisania Listów, który po raz pierwszy będzie miał swoja odsłonę w Giżycku. W dniach 10-11 grudnia br. w kilkudziesięciu krajach na świecie będą pisane listy w obronie osób, wobec których są łamane prawa człowieka.

* Kiermasz Bożonarodzeniowy w SOSW Giżycko

 

 

Organizator: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Giżycku

Termin: 09.12.2011 r.; godz.: 09:00 – 12:00

Miejsce: sala gimnastyczna SOSW

Spotkanie opłatkowe 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej

 

 

Organizator: 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana

Termin: 20.12.2011 r.; godz. 14:00

Miejsce: Klub 15 GBZ przy ul. Mazurskiej 4

Impresje świąteczne – kiermasz LGD9


11 grudnia 2011 roku (niedziela) w Gminnym Ośrodku Kultury w Wydminach (ul. 40-lecia PRL 4) odbędzie się trzecia już edycja bożonarodzeniowej imprezy pn. „Impresje świąteczne – Kiermasz LGD9”. Inicjatywa już dwukrotnie została podjęta przez Związek Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9).

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 Starosta Giżycki (Administrator) informuje, że na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Giżycku:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Giżycki z siedzibą przy al. 1 Maja 14 oraz ul. Generała Józefa Zajączka 2, 11-500 Giżycko (tel. 87 428 59 58, adres e-mail: skrzynka@gizycko.starostwo.gov.pl). 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Jolantę Palczewską, z którą można się kontaktować: al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko; tel. 87 428 59 58, adres e-mail: iod@gizycko.starostwo.gov.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 4. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – wynikających z ustaw kompetencyjnych (szczególnych) (np.: wydawanie zezwoleń w zakresie rejestracji pojazdów, praw jazdy, pozwoleń na budowę, prowadzenie ewidencji gruntów i budynków itp.),
 5. realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora,
 6. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (np. sprawy dot. rekrutacji pracowników).
 7. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 8. w przypadku wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust.1 lit. c RODO),
 9. umowa zawarta między Panią/Panem a Administratorem (art. 6 ust.1 lit. b RODO),
 10. udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych – np. w celu rekrutacji (art. 6 ust.1 lit. a RODO).
 11. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 12. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. podmioty kontrolujące, sądy, policja itp.);
 13. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Starostwem Powiatowym w Giżycku przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Starosta Giżycki (np. usługi pocztowe).
 14. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe zostaną zniszczone po upływie odpowiednio 3, 5, 10, 20 lub 50 lat od daty zakończenia sprawy (zgodnie z przepisami o archiwizacji). 
 15. W związku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 16. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,
 17. sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, na podstawie art. 16 RODO,
 18. żądania usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO; (w przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane zostaną usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji);
 19. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
 20. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa,
 21. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO.
 22. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 23. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 24. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 25. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych można uzyskać pod adresem:

https://www.uodo.gov.pl/

Skip to content