9 C
Giżycko
29 maja 2022

XVIII Wojewódzki Konkurs Pięknego Czytania „Sztuka słowa” – „Miłość niejedno ma imię”

Od roku szkolnego 2004/2005 biblioteka szkolna Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku organizuje Wojewódzki Konkurs Pięknego Czytania „Sztuka Słowa”. Uczestnikami są uczniowie szkoły podstawowej oraz  klas gimnazjalnych i szkoły zawodowej z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim z terenu naszego województwa. Uczestnik konkursu przygotowuje dowolnie wybrany fragment prozy z literatury polskiej lub światowej.

XVIII WOJEWÓDZKI KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA „SZTUKA SŁOWA” – „MIŁOŚĆ NIEJEDNO MA IMIĘ”, GIŻYCKO 2022
„Osiemnastkę” obchodziliśmy trochę nietypowo. Tegoroczny konkurs odbył się on-line za pośrednictwem platformy ZOOM. W tym dniu szkolna biblioteka SOSW w Giżycku zmieniła się w studio łączące uczestników z: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgorzewie, Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w  Miłakowie, Szkoły Podstawowej w Spytkowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach, Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie, Szkoły Podstawowej w Miłkach, Szkoły Podstawowej Nr 7 w Giżycku, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Giżycku.
Tematem przewodnim spotkania była szeroko rozumiana miłość. Uczestnicy potwierdzili teorię, iż trudno jest jednoznacznie zdefiniować to pojęcie. Usłyszeliśmy fragmenty opisujące wiele rodzajów tego uczucia. Uczniowie Szkoły Branżowej przygotowali wszystkim niespodziankę. Przeczytali fragmenty „Małego Księcia” w języku angielskim.
Komisja w składzie: p. Grażyna Imporowicz, p. Natalia Ławrynowicz oraz p. Edyta Augustyniak nie miała łatwego zadania. Wśród 27 uczestników w grupie I wyróżniła: Zuzannę Pacheco, Antoninę Więcko oraz Filipa Żołądka-Kozłowskiego. III miejsce zdobył Nils Sebastian Sepan, II – Dominika Olszewska a I miejsce wywalczył Natan Jeromin. W grupie II wyróżnienia powędrowały do Izabeli Nienałtowskiej, Piotra Rybakiewicza i Łukasza Ohirko. III miejsce zdobyła Natalia Wichert, II – Ewelina Jakubiak, zaś zwycięzcą została Aneta Zielińska. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym.
Dziękujemy Stowarzyszeniu SZANSA za wsparcie finansowe, które umożliwiło zakup nagród laureatom. Wielkie brawa dla wszystkich uczestników, za odwagę, za wysiłek, za to, że jesteście.

 

 

Informacja: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Giżycku

Praktyki zawodowe w Grecji

W 2020 r. Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku otrzymał Akredytację Narodowej Agencji Erasmus+ na lata 2021-2027. Akredytacja jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością edukacyjną w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe.
Dzięki temu, 31 uczniów z 3 opiekunami i 5 nauczycieli może w bieżącym roku szkolnym realizować w Grecji w miejscowości Leptokaria projekt pt. ”Strategia umiejętności zawodowych w Technikum Nr 1 w Giżycku”.
W ramach projektu, przez 2 tygodnie (25.04.-06.05.2022 r.) uczniowie klas trzecich na podbudowie gimnazjum kształcący się w zawodach technik agrobiznesu, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik reklamy i technik robót wykończeniowych w budownictwie odbywają praktyki zawodowe zgodnie z programem nauczania. W ten sposób kształcą nie tylko umiejętności zawodowe zdobywając cenne doświadczenie, ale także doskonalą kompetencje językowe i międzykulturowe. Rozwijają, więc kompetencje twarde, tj. wiedzę i umiejętności umożliwiające realizację zadań zawodowych oraz kompetencje miękkie np. komunikatywność, kreatywność, zdolności interpersonalne czy umiejętności organizacyjne.
Z kolei pięcioosobowa grupa nauczycieli, przez tydzień (25-29.04.2022 r.) realizuje w ramach projektu kurs dotyczący zrównoważonego podejścia w edukacji oraz poznania specyfiki pracy w rzeczywistych warunkach w branży związanej z nauczanym zawodem. W efekcie uczniowie i nauczyciele, po realizacji staży, uzyskają wzrost kompetencji zawodowych.
Informacja: Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku

Pożegnanie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku

22 kwietnia 2022 r. odbyło się uroczyste pożegnanie przechodzącej na emeryturę Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku Pani Anny Skass.

W liście gratulacyjnym, złożonym na jej ręce przez Starostę Giżyckiego Mirosława Dariusza Drzażdżewskiego czytamy:

„Składam wyrazy najwyższego uznania za wieloletnią, bardzo owocną pracę, pełen profesjonalizm, zaangażowanie i poświęcenie z jakim służyła Pani mieszkańcom Powiatu Giżyckiego. Pragnę Pani serdecznie podziękować za ponad dwudziestoośmioletnie współkierowanie i kierowanie giżyckimi służbami zatrudnienia. Prawie siedemnastoletnie kierowanie Powiatowym Urzędem Pracy już zawsze będzie kojarzyło się ze znacznym spadkiem bezrobocia w naszym Powiecie, aktywizowaniem bezrobotnych i pracodawców, a ostatnio z szeroką obsługą pomocy dla podmiotów gospodarczych w warunkach kryzysu epidemiologicznego.

Dziękuję za okazaną pomoc skierowaną szczególnie do tych, którzy poszukiwali pracy. Pani kompetencje i zaangażowanie pozwoliły wielu osobom bezrobotnym odnaleźć się na rynku pracy bądź na niego powrócić po wieloletniej przerwie. Osobiście, bardzo cenię sobie Pani inicjatywy kierowane na lokalny rozwój gospodarczy, aktywizujące i integrujące środowisko pracodawców. Przez lata swojej pracy wzorowo zarządzała Pani placówką odgrywającą tak ważną rolę społeczną, a zaangażowanie w przeciwdziałanie bezrobociu i promocję zatrudnienia, podejmowanie ważnych inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności, przyniosło wymierne korzyści.

Dziękuję za codzienny trud realizowania zawodowych wyzwań związanych ze zmieniającą się rolą służb zatrudnienia oraz rozwiązywania problemów pojawiających się w ostatnim, bardzo szczególnym czasie. To właśnie Pani zaangażowaniu zawdzięczamy sprawną realizację nowych zadań wynikających z utrzymującej się trudnej sytuacji gospodarczej i społecznej związanej z pandemią wirusa SARS-CoV-2. Pani praca pomagała nie tylko utrzymać stabilną sytuację na rynku zatrudnienia, ale też wielu ludziom przywracała nadzieję na przyszłość. Gorące podziękowania składam za godną najwyższego szacunku gotowość niesienia pomocy osobom w trudnej sytuacji.

Jeszcze raz dziękuję za wieloletnią współpracę nacechowaną wiedzą i przykładną kulturą osobistą. Składam również najserdeczniejsze życzenia, by czas emerytury był dla Pani okresem miłego odpoczynku, jak i rozwijania własnych zainteresowań. Jednocześnie życzę spełnienia marzeń, dużo zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.”

Pani Anna Skass, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku w latach 2005-2022
(Fot. archiwum Gazety Giżyckiej)

Pani Anna Skass, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku w latach 2005-2022 (w środku)
(Fot. Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku)

Pani Anna Skass z załogą Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku
(Fot. Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku)

Szkolenie dla słuchaczek technika usług kosmetycznych

24 kwietnia 2022 r. słuchaczki II semestru technika usług kosmetycznych Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku uczestniczyły w szkoleniu mającym na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności w wykonywaniu zabiegu złuszczania naskórka z użyciem kwasów ACIDBoost. Szkolenie prowadziła pani Małgorzata Wasilewska-Mańkowska z Centrum Szkoleniowego Mantra (https://m.facebook.com/mantrasuwalki.eu). Uczestniczki otrzymały certyfikat.

Wniosek NGO w trybie małych zleceń

Związek Ukraińców w Polsce Oddział Mazurski w Giżycku złożył w trybie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.)  – pozakonkursowym, ofertę na realizację zadania publicznego pt. „Święto Twórczości Dziecięcej – 2022”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 04 maja 2022 r. osobiście w formie pisemnej w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku, ul. Smętka 7, pok. 22 lub drogą elektroniczną na adres edukacja3@gizycko.starostwo.gov.pl  na załączonym formularzu (skan z podpisem).

 

Uproszczona oferta realizacji zadania „Święto Twórczości Dziecięcej – 2022” [pobierz]

Formularz z uwagami [pobierz]

Warsztaty IPN „Zbrodnia pomorska 1939 r.”

W piątek 22 kwietnia 2022 r. w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku odbyły się warsztaty przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli historii i języka polskiego pt. „Zbrodnia pomorska 1939 r.”, które otworzył wicedyrektor Dariusz Radziulewicz. W bardzo ciekawy sposób zajęcia przeprowadził Pan Mirosław Sprenger z Delegatury IPN w Bydgoszczy – współautor teki edukacyjnej. Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali materiały, które mogą wykorzystać w pracy z uczniami.

Koordynator warsztatów
mgr Andrzej Arian

 

Fot. Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku

Warmińsko-Mazurski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny

Uprzejmie informujmy, iż po przerwie spowodowanej pandemią, wznowiono organizację Warmińsko-Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego, którego celem jest popularyzacja wśród uczniów szkół ponadpodstawowych znajomości przepisów o ruchu drogowym i wiedzy motoryzacyjnej.

Odpowiadając na zaproszenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Olsztynie, Powiat Giżycki przystąpił do organizacji eliminacji powiatowych Turnieju. Po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych do zawodów zgłosiły się reprezentacje 4 giżyckich szkół średnich dla których Powiat jest organem prowadzącym t. j. II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza, Zespół Szkół Zawodowych, Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej oraz Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu.

Tegoroczne eliminacje powiatowe odbędą się 28 kwietnia, w Rynie na parkingu przy ul. Kościuszki, nieopodal Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki. Początek zawodów dla publiczności o godz. 10:30.

Organizatorami eliminacji powiatowych są: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku, Urząd Miasta i Gminy Ryn, Komenda Powiatowa Policji w Giżycku, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku, Zespół Szkół Zawodowych w Giżycku, Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Rynie oraz Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie.

Serdecznie zapraszamy!

 

„Polacy, Litwini i Ukraińcy świętują rocznicę Konstytucji 3 Maja wykonując poloneza w plenerze”

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku we współpracy z Giżyckim Centrum Kultury serdecznie zapraszają wszystkich, którzy pragną świętować rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, do wspólnego wykonania poloneza na Pasażu Portowym w Giżycku w dniu 3 maja 2022 r. o godz. 12:00.

 

Odchudzanie mieszkańców Powiatu Giżyckiego po przebyciu Covid-19

Akademicki Związek Sportowy Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego Ośrodek w Wilkasach rozpoczyna realizację wiosennej edycji projektu pn. „Zapobieganie nadwadze i otyłości po przebyciu COVID-19 u osób zamieszkałych na terenie powiatu giżyckiego”.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących na terenie powiatu giżyckiego, w wieku 18-65 lat, które przebyły chorobę COVID-19 (po 31.12.2020r.) i zmagają się z problemem otyłości i/lub posiadają objawy schorzeń układu kostno-stawowego.

W ramach realizacji niniejszego projektu osoby zakwalifikowane będą mogły skorzystać z:

 • 2 analiz składu i masy ciała (na początku i po zakończeniu realizacji),
 • indywidualnego spotkania z fizjoterapeutą,
 • indywidualnego spotkania z doradcą dietetycznym,
 • 20 zabiegów fizjoterapeutycznych,
 • 10 godzin zajęć ruchowych na siłowni,
 • 5 ćwiczeń indywidualnych z fizjoterapeutą (30 minut).

Warunkiem ubiegania się o udział w projekcie jest:

 • złożenie w Centrum Rehabilitacji & SPA AZS Wilkasy wypełnionego formularza zgłoszeniowego kwalifikującego do udziału w projekcie (po wcześniejszym umówieniu się),
 • wypełnienie oświadczenia dotyczącego zapoznania się z treścią Regulaminu,
 • wypełnienie oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych,
 • wypełnienie oświadczenia poświadczającego przebycie COVID-19,
 • przedstawienie wyniku testu (RT-PCR, antygenowego lub serologicznego na obecność przeciwciał przeciwko wirusowi SARS-CoV-2) potwierdzającego przebycie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wykonanego po 31.12.2020r.

Rekrutacja do projektu odbywa się w dniach 15-30 kwietnia 2022 roku.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (87) 428 07 15.

Projekt jest współfinansowany ze środków Powiatu Giżyckiego.

 

Regulamin [POBIERZ]

Formularz zgłoszeniowy [POBIERZ]

 

VII Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Elektrycznej „ENERGETYK 2022”

Uczniowie Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku – Bartosz Kwiatkowski i Michał Komorowski, wzięli udział w VII Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy Elektrycznej „ENERGETYK 2022”. Konkurs odbył się w Olsztynie w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki. Honorowy patronat nad konkursem objęli Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział w Olsztynie i Warmińsko-Mazurska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT. Konkurs organizowany jest we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim.
Bartosz i Michał stanęli w szranki z uczniami ze szkół o profilu elektrycznym z północno-wschodniej Polski i uzyskali miejsce w pierwszej dziesiątce. Z pewnością było to dla nich bardzo wartościowe doświadczenie. Opiekunem uczniów był Pan Andrzej Radziewicz.

 

 

Fot. Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku

„Sleeveface – czyli ubierz się w książkę”

Biblioteka szkolna nie musi być miejscem nudnym, odwiedzanym wyłącznie wtedy, gdy trzeba wypożyczyć lekturę. Może być miejscem dobrej i kreatywnej zabawy. Przekonali się o tym uczniowie Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych, którzy wzięli udział w akcji „Sleeveface – ubierz się w książkę”. Zadanie polegało na sfotografowaniu się z zasłoniętą przez książkę częścią ciała tak, aby stała się ona „elementem” okładki.

 

Fot. Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku

 

25-lecie Klubu Seniora „Mazury”

W piątek 22 kwietnia 2022 r. w Giżyckim Centrum Kultury – Klub Seniora „Mazury” świętował 25-lecie swojej działalności pod honorowym patronatem Starosty Giżyckiego. Najserdeczniejsze gratulacje oraz słowa uznania za dotychczasową działalność, zaangażowanie, wytrwałość i poświęcenie na rzecz aktywizacji seniorów złożył m.in.  Starosta Giżycki Mirosław Dariusz Drzażdżewski.
Było dużo kwiatów, podziękowań, gratulacji od przedstawicieli administracji samorządowej i zaprzyjaźnionych Kół i Klubów oraz życzenia dalszej owocnej działalności na rzecz środowiska osób starszych. Po części oficjalnej spotkanie kontynuowano przy smacznym poczęstunku i miłej zabawie. Współorganizatorami spotkania byli: Marszałek Woj. Warmińsko-Mazurskiego, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, Burmistrz Giżycka, Starosta Giżycki oraz Wójt Gminy Giżycko.
Życzymy Państwu, aby ta młodzieńcza energia nigdy Państwa nie opuszczała a codzienne życie pozwalało z optymizmem patrzeć na każdy nowy dzień. Swoją postawą pokazujecie Państwo, że Senior to człowiek nie tylko posiadający bagaż doświadczeń, ale także najlepszy przykład pogody ducha dla młodszego pokolenia.
Niech obchodzony jubileusz będzie inspiracją do realizacji wszystkich kolejnych planów i zamierzeń a dalsza działalność przynosi Państwu powody do głębokiej satysfakcji. Życzymy wszystkim członkom Klubu dużo zdrowia, radości oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Fot. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Giżycku

Zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych wszystkim wiernym kościołów wschodnich

Wszystkim wiernym Kościołów wschodnich
z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
składamy najserdeczniejsze życzenia:
zdrowych, pogodnych dni, pełnych wiary, nadziei i miłości.
Niech radość Wielkanocy i wiosenny nastrój
towarzyszy Państwu w gronie najbliższych,
a tym z Państwa którzy goszczą u siebie nasze siostry i braci z Ukrainy
prosimy o przekazanie radosnych życzeń
i dziękujemy Wam wszystkim z całego serca.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Giżycku
Monika Łępicka-Gij
Starosta Giżycki
Mirosław Dariusz Drzażdżewski

 

22 kwietnia – Światowy Dzień Ziemi

Dziś przypada Światowy Dzień Ziemi – święto wszystkich osób, którym zależy na życiu w zdrowym i czystym środowisku. W tym roku obchodzimy go pod hasłem „Inwestuj w naszą planetę”. Organizatorzy zamierzają w szczególności skupić się na kwestiach klimatycznych.

A wszystko się zaczęło w latach 70.tych…

Ideę obchodów Dnia Ziemi zapoczątkował amerykański senator Gaylord Nelson. Do zainicjowania święta przyczyniła się katastrofa ekologiczna, do której doszło w styczniu 1969 roku u wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Wtedy to z uszkodzonej platformy wiertniczej wydobyło się kilkaset tysięcy galonów ropy. Zdarzenie doprowadziło do śmierci wielu delfinów, ptaków, ryb i innych morskich zwierząt oraz dewastacji środowiska na wiele lat. Gaylord Nelson tak bardzo chciał zwrócić uwagę mediów na ochronę środowiska, że wykorzystał do tego aktywność studentów. W efekcie ponad 20 milionów przedstawicieli młodzieży wzięło udział w tym apelu. W 1970r. odbyły się już oficjalne, pierwsze obchody Dnia Ziemi, w których wzięli udział studenci z dwóch tysięcy uczelni. Obecnie Święto Ziemi jest obchodzone w ponad 190 krajach i jest zawsze okazją do licznych manifestacji odnośnie poprawy warunków na Ziemi. W Polsce pierwsze obchody odbyły się w 1990r.

25 drobnych, codziennych czynności, które możemy zrobić dla naszej planety. Oto propozycje, od których możesz zacząć już teraz:

 1. Kupuj mniej –  Zasoby i możliwości produkcyjne Ziemi są ograniczone. Każdy nasz zakup powoduje zapotrzebowanie na coraz to większą produkcję dóbr. Dodatkowo, zużyte rzeczy trzeba gdzieś gromadzić. Róbmy zakupy odpowiedzialnie, wybierajmy tylko potrzebne towary.
 2. Noś przy sobie butelkę wielokrotnego użytku – W naszym kraju mamy na prawdę bardzo dobrą wodę z kranu, woda w plastikowej butelce wydaje się czymś absurdalnym. Nie dość, że produkujemy tony zbędnych śmieci, to dodatkowo zatruwamy nasze organizmy, gdyż w temperaturze powyżej 15 stopni Celsjusza, plastikowa butelka zaczyna wydzielać szkodliwe substancje.
 3. Spróbuj naprawić zanim wyrzucisz – W dzisiejszych czasach powszechne jest ciągłe wymienianie produktów na nowe. Niegdyś popularna idea naprawiania, rękodzieło czy rzemieślnictwo, powoli gunią. Przywrócenie jakiegoś przedmiotu do funkcjonowania, nie dość, że jest lepsze dla środowiska, to w dodatku daje dużo satysfakcji. Warto zatem sprzeciwić się polityce dużych korporacji, które sztucznie kontrolują żywotność przedmiotów, zmuszając nas do kupowania nowych.
 4. Noś własny kubek do kawy – Lubisz wypić kawę na mieście? Większość baristów nie będzie widziało problemu, jeśli poprosisz ich o przygotowanie napoju w swoim własnym kubku. Część kawiarni da ci nawet rabat, doceniając twój ekologiczny gest. Dodatkowo, chyba nikt nie zaprzeczy, że kawa we własnym kubku smakuje o wiele lepiej.
 5. Nie wyrzucaj żywności – Według statystyk, czwarta cześć naszego jedzenia trafia na śmietnik. Aby tego uniknąć, wystarczy racjonalne i przemyślane podejście do zakupów. Istnieje wiele poradników, jak żyć w myśl idei „zero waste”. To na prawdę nic trudnego.
 6. Zrezygnuj z mięsa raz w tygodniu – Spożywanie mięsa ma nie tylko swój wymiar etyczny, ale również ekologiczny. Produkcja mięsa wiąże się z dużym obciążeniem dla środowiska, chodzi o spaliny maszyn rolniczych czy coraz większe pola uprawne produkujące paszę dla zwierząt hodowlanych.
  • Aby wyprodukować 1 kg mięsa potrzeba 12 kg zboża i soi;
  • Aby uzyskać 1 kg pszenicy potrzeba 190 litrów wody;
  • Aby wyprodukować 1 kg mięsa potrzeba średnio 20 000 litrów wody (produkcja 1 kg wołowiny pochłania aż 50 000 litrów wody!);
  • Ilość ziemniaków, które można uzyskać z 1 akra (0,405 ha²) ziemi to 18 000 kg;
  • Ilość wołowiny, którą można wyprodukować na 1 akrze ziemi to zaledwie 112 kg;
  • Aż 100 milionów ludzi można by nakarmić do syta, gdyby mieszkańcy USA ograniczyli jedzenia mięsa o 10%.
 7. Staraj się hurtowo kupować produkty, które można długo przechowywać – Częste zakupy pożywienia pakowanego w małe pojemniki, powoduje generowanie ogromnej ilości śmieci. Polecamy zatem zakupy w większych opakowaniach, takich produktów jak makaron, kasza czy ryż.
 8. Zrób własne torebki na warzywa i owoce – Sklepowe stanowiska z owocami i warzywami generują ogromne ilości śmieci. Zamiast wykorzystywać jednorazowe torebki foliowe, możemy wykonać własne, na przykład z firanki. Ekspedientki z warzywniaków nie mają nic przeciwko takim rozwiązaniom.
 9. Zawsze kiedy masz możliwość, wybierz rower zamiast samochodu – Samochody często bywają niezbędne. Jednak warto czasem przesiąść się na bardziej ekologiczny środek transportu. Korzyści są w tym przypadku niekwestionowane, oszczędzamy pieniądze, dzięki ruchowi jesteśmy zdrowsi, dbamy również o środowisko.
 10. Wyprodukuj własny antyperspirant – Domowy dezodorant jest łatwy w przygotowani i lepszy niż ten ze sklepu. Składnikiem który skutecznie eliminuje zapachu potu jest zwykła soda oczyszczona, a znakomitym nośnikiem zapachu są cytrusy. Przepis na własny dezodorant można znaleźć na stronie Ulica Ekologiczna.
 11. Detergenty również można zrobić samemu – Zamiast generować kolejne plastikowe śmieci, kupując detergenty w sklepie, można zrobić własne. Naturalnym środkiem do czyszczenia i dezynfekcji może być zwykły jest ocet. Niestety wiele do życzenia pozostawia jego zapach, dlatego warto zmieszać go z olejkami eterycznymi. Przepis można znaleźć tu.
 12. Do golenia używaj wielorazowej maszynki – Maszynki na wielorazowe żyletki dla dzisiejszego pokolenia są znakiem minionych czasów. Jest do błąd, ponieważ golenie się nimi wcale nie jest niebezpieczne, a w dodatku – bardziej efektywne. Na szczęście, jak się okazuje, żyletki przeżywają właśnie swój renesans.
 13. Do mycia zębów, użyj bambusowej szczotki – W polskich sklepach, coraz częściej spotkać można ekologiczne przybory higieniczne. Koszt bio bambusowej szczoteczki to 12,99 zł. Trochę drożej niż w przypadku plastikowych przyborów do mycia, ale za to o wiele zdrowiej. Przy odpowiedniej pielęgnacji bio bambusową szczoteczkę można używać tak długo, jak plastikową.
 14. Mydło zamiast żelów pod prysznic – Im mniej plastikowych opakować tym lepiej, warto więc pomyśleć o tym, aby zrezygnować z płynnych żelów pod prysznic, na rzecz równie skutecznego mydła w kostce.
 15. Kupuj produkty firm, które używają opakowań nadających się do recyklingu – Jest ich coraz więcej, wystarczy zwracać na to uwagę.
 16. Przygotuj do pracy własny posiłek – W dzisiejszych czasach jesteśmy coraz bardziej zapracowani, warto jednak znaleźć chwilę i przygotować sobie własny posiłek. Zamawianie jedzenia wiąże się z opakowaniami, które trafiają później na śmietnik.
 17. Odwiedź czasem second hand, zamiast sklep z nowymi ubraniami – Przemysł odzieżowy jest jednym z największych trucicieli naszej planety, a coraz niższej jakości ubrania sprawiają, że często je wymieniamy. Wizyta w sklepie z odzieżą używaną przyczyni się do ochrony środowiska.
 18. Zrezygnuj z lotu samolotem – Samoloty są najbardziej szkodliwym środkiem transportu. Niemiecki ZEIT, powołując się na meteorologów z Instytutu Maxa Plancka podaje, że każdego roku na skutek emisji CO2 spowodowanej ruchem lotniczym topi się 6 000 kilometrów kwadratowych lodu w Arktyce. Każda wycieczka za Ocean czy do Tajlandii to kilkanaście kilogramów CO2 na osobę. Jeśli możesz, wybieraj alternatywne środki transportu.
 19. Używaj naturalnych pieluch – Pomyśl o pieluchach z tkaniny, to pomaga środowisku i jest przyjemniejsze dla skóry dziecka. Zużyjesz co prawda więcej wody, ale to nic w porównaniu do mikroplastiku, który znajduje się w jednorazowych produktach, a ostatecznie trafia do wód gruntowych.
 20. Kupuj lokalne produkty – Jeśli masz taką możliwość, kupuj warzywa i owoce od miejscowych producentów. Pamiętajmy, że transport na duże odległości przyczynia się do zanieczyszczenia planety.
 21. Zrezygnuj z foliowych worków na śmieci –  Śmieci to także worki w których są one przechowywane. Alternatywą są organiczne worki wykonane ze składników roślinnych.
 22. Korzystaj z biletów w formie elektronicznej –  Zapłacisz mniej, a przy okazji oszczędzisz papier pomagając w ten sposób chronić drzewa.
 23. Wybierz rachunki przez internet – Faktury online są nie tylko wygodne, ale również pozwalają oszczędzić papier.
 24. Zakręć wodę podczas mycia zębów. Dzięki temu możesz zaoszczędzić 5 litrów wody dziennie. Dodatkowo możesz wybrać prysznic zamiast wanny, statystycznie, użytkownicy prysznica potrzebują o połowę mniej wody.
 25. Poszerzaj świadomość w  mediach społecznościowych – Nie przejmuj się negatywnymi komentarzami. Świadomość na temat ekologii i zmian klimatycznych to aktualnie najważniejszy temat dla ludzkości.

Źródło:
tvnmeteo.pl
dobrewiadomosci.net.pl/29296-25-drobnych-codziennych-czynnosci-ktore-mozemy-zrobic-dla-naszej-planety/

Fot.www.earthday.org

Do końca lipca planowane jest zakończenie I ETAPU przebudowy/rozbudowy odcinka Al. 1 Maja w Giżycku

Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku informuje, że do końca lipca br. planowane jest zakończenie I etapu realizacji zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa odcinka al. 1 Maja w Giżycku” – na odcinku od budynku Komendy Powiatowej Policji w Giżycku do skrzyżowania z ul. Kopernika (bez skrzyżowania). Następnie realizowany będzie II etap przebudowy – na odcinku od ul. Kopernika do okolic Hotelu Wodnik.

aLEJA 1 mAJA PRZEBUDOWA SCHEMAT OBJAZDU

aLEJA 1 mAJA PRZEBUDOWA SCHEMAT OBJAZDU aLEJA 1 mAJA PRZEBUDOWA SCHEMAT OBJAZDU

 

 

Kwalifikacja Wojskowa 2022 r. – od 26 maja br.

Informujemy, iż tegoroczna kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu giżyckiego odbędzie się w terminie od 26 maja do 13 czerwca 2022 r. Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia (2003 r. urodzenia oraz roczniki 1998-2002 w innych przypadkach określonych w Obwieszczeniu Wojewody – załączonym poniżej).

Miasto/gmina, termin stawiennictwa:

Miasto Giżycko:  26-31.05.2022 r., 01.06.2022r. godz. 7.30

Gmina Giżycko: 02-03.06.2022 r., godz. 7.30

Miasto i Gmina  Ryn: 06.06.2022 r., godz. 7.30

Gmina Wydminy 07-08.06.2022 r. , godz. 7.30

Gmina Kruklanki : 08-09.06.2022r., godz. 7.30

Gmina Miłki : 09.06.2022r.., godz. 7.30

Kobiety: 10.06.2022 r., godz. 7.30

Dzień dodatkowy: 13.06.2022 r., godz. 7.30

Miejsce pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Giżycku: Internat Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku, ul. Smętka 7,11-500  Giżycko.

Załączniki: Obwieszczenie Wojewody Warmińsko–Mazurskiego o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej  w 2022r.

Obwieszczenie

Bezpłatne szkolenia i porady prawne dla pomagających osobom uciekającym z Ukrainy

W obliczu trwającego kryzysu spowodowanego działaniami zbrojnymi Rosji w Ukrainie, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej uruchomiło bezpłatny Portal prawny dla osób uciekających z Ukrainy http://www.ukraina.interwencjaprawna.pl – dostępny w trzech językach: polskim, ukraińskim i angielskim. Portal służy osobom pomagającym uchodźcom i uchodźczyniom z Ukrainy.

Stowarzyszenie oferuje bezpłatne, szybkie porady prawne od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00,  przez dedykowany formularz.

Proponuje również bezpłatne szkolenia prawne dla osób pomagających,  z zakresu prawa migracyjnego i azylowego, w szczególności z legalizacji pobytu, udzielania ochrony międzynarodowej, praw dzieci – migrantów, wykonywania legalnej pracy w Polsce oraz dyskryminacji. Zgłoszenia na szkolenie przyjmuje 24 godziny na dobę poprzez dedykowany formularz dostępny na portalu.

 

Młodzieżowy Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego – ostatnie dni przyjmowania zgłoszeń

Przypominamy, że 22 kwietnia 2022 r. (liczy się  data stempla pocztowego) upływa termin składania formularzy zgłoszeniowych na członka Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego (dot. młodzieży w wieku 13-21 lat).

Zapraszamy na spotkanie on-line, dzisiaj  (20.04.2022 r.) o godz. 16.30https://umwwm.webex.com/wbxmjs/joinservice/sites/umwwm/meeting/download/8032296f15714909bfd0ed54170a12bd?siteurl=umwwm&MTID=m2cef86232408dade3b86b99259e9fad3  (logowanie możliwe od godz. 16.00).

Podczas spotkania dowiecie się o Sejmiku, jego celach i zadaniach a także korzyściach i możliwościach, jakie może przynieść młodzieży. Organizatorzy odpowiedzą na wszystkie nurtujące Was pytania.

Poniżej znajdziecie krótką prezentację, która będzie omawiana na spotkaniu oraz dokumenty potrzebne do zgłoszenia kandydatury.

Czekamy na Was!

 

Prezentacja [pobierz]

Ogłoszenie konkursowe [pobierz]

Regulamin konkursu [pobierz]

Statut Młodzieżowego Sejmiku [pobierz]

Formularz kandydata [pobierz]

Zgoda – osoba niepełnoletnia [pobierz]

Zgoda – osoba pełnoletnia [pobierz]

Deklaracja – członek komisji [pobierz]

Karta opinii kandydata [pobierz]

 

 

79. rocznica powstania w getcie warszawskim

19 kwietnia 1943 r. w warszawskim getcie wybuchło powstanie przeciw hitlerowskiemu okupantowi. Bezpośrednią przyczyną była decyzja Niemców o ostatecznej likwidacji getta w Warszawie. Członkowie Żydowskiej Organizacji Bojowej i Żydowskiego Związku Wojskowego, mając świadomość nieuchronności śmierci wszystkich pozostałych w getcie Żydów w komorach gazowych Auschwitz i Treblinki, podjęli decyzję o podjęciu walki zbrojnej.

Powstanie trwało do połowy maja 1943 r. Po bezlitosnym stłumieniu powstania wzięci do niewoli bojownicy oraz ludność cywilna zostali wymordowani na miejscu lub wywiezieni do obozów zagłady, a ta część Warszawy została zrównana z ziemią.

Od kilku lat Muzeum Żydów Polskich POLIN w Warszawie prowadzi w tych dniach społeczno-edukacyjną Akcję Żonkile pod hasłem „Łączy nas pamięć”.

79 rocznica powstania w getcie warszawskim

Możliwe utrudnienia w komunikacji kolejowej

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje, iż w związku z otrzymaną od POLREGIO S.A. Warmińsko-Mazurskiego Zakładu w Olsztynie informacją dotyczącą pogotowia strajkowego i licznymi zwolnieniami lekarskimi maszynistów, mogą występować trudności w realizacji rozkładu jazdy pociągów.

Z uwagi na zakłócenia w zapewnieniu obsługi trakcyjnej, na trasach może pojawić się autobusowa komunikacja zastępcza. W przypadku zwiększającej się liczby zwolnień lekarskich maszynistów oraz problemów z zapewnieniem komunikacji zastępczej istnieje ryzyko odwołania pociągów.

informacja: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 Starosta Giżycki (Administrator) informuje, że na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Giżycku:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Giżycki z siedzibą przy al. 1 Maja 14 oraz ul. Generała Józefa Zajączka 2, 11-500 Giżycko (tel. 87 428 59 58, adres e-mail: skrzynka@gizycko.starostwo.gov.pl). 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Jolantę Palczewską, z którą można się kontaktować: al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko; tel. 87 428 59 58, adres e-mail: iod@gizycko.starostwo.gov.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 4. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – wynikających z ustaw kompetencyjnych (szczególnych) (np.: wydawanie zezwoleń w zakresie rejestracji pojazdów, praw jazdy, pozwoleń na budowę, prowadzenie ewidencji gruntów i budynków itp.),
 5. realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora,
 6. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (np. sprawy dot. rekrutacji pracowników).
 7. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 8. w przypadku wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust.1 lit. c RODO),
 9. umowa zawarta między Panią/Panem a Administratorem (art. 6 ust.1 lit. b RODO),
 10. udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych – np. w celu rekrutacji (art. 6 ust.1 lit. a RODO).
 11. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 12. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. podmioty kontrolujące, sądy, policja itp.);
 13. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Starostwem Powiatowym w Giżycku przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Starosta Giżycki (np. usługi pocztowe).
 14. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe zostaną zniszczone po upływie odpowiednio 3, 5, 10, 20 lub 50 lat od daty zakończenia sprawy (zgodnie z przepisami o archiwizacji). 
 15. W związku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 16. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,
 17. sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, na podstawie art. 16 RODO,
 18. żądania usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO; (w przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane zostaną usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji);
 19. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
 20. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa,
 21. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO.
 22. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 23. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 24. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 25. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych można uzyskać pod adresem:

https://www.uodo.gov.pl/

Skip to content