Archiwum autora: wks2

Zarząd Powiatu przyznał dotacje

Zarząd Powiatu w Giżycku na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2018 r. przyznał dotacje 2 organizacjom pozarządowym w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2018 w obszarze dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych (profilaktyka i promocja zdrowia).

Ogłoszenie o zamówieniu – Budowa Mazurskiej Pętli Rowerowej „Etap I, III i IV”

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o zamówieniu dotyczącym budowy Mazurskiej Pętli Rowerowej. Termin składania ofert: 04.06.2018 r. godz. 11:00.