Konferencja: Autyzm diagnoza i co dalej?

5524 kwietnia 2015 r. w Sali Konferencyjnej Biłas i Synowie odbyła się konferencja zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku pt. „Autyzm diagnoza i co dalej….?”

PSOUU Koło w Giżycku już od 1995 r. miało pod swoją terapeutyczną opieką dzieci z rozpoznanym autyzmem. Od 2004 r. prowadzi poradnię autyzmu dziecięcego, w której pracuje wielospecjalistyczny zespół: lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, psycholodzy, pedagodzy specjalni, logopedzi i fizjoterapeuci. W poradni prowadzona jest diagnoza kliniczna rozpoznająca autyzm oraz diagnoza funkcjonalna, na podstawie której opracowywany jest indywidualny plan terapii dla każdego dziecka. Obecnie w poradni z rozpoznaniem- autyzm jest ponad 300 dzieci i młodzieży, z powiatu giżyckiego 152 z czego 112 objętych jest stałą opieką wielospecjalistyczną. Z uwagi na fakt, iż szacuje się, że 1 na 68 dzieci  na świecie ma rozpoznane spektrum autyzmu, że coraz więcej z tych dzieci trafia do szkół masowych i coraz częściej zgłaszali się do poradni autyzmu dziecięcego  nauczyciele, którzy czuli się bezradni wobec zachowań dzieci autystycznych, PSOUU Koło w Giżycku zdecydowało się podzielić swoimi doświadczeniami ze wszystkimi chętnymi osobami.

Tematem zainteresował się Starosta Giżycki Wacław Strażewicz i objął Konferencję swoim patronatem. Patronatem medialnym Konferencję objęło Radio Zet Gold oraz TVP Olsztyn. Program dotyczył diagnozy klinicznej i funkcjonalnej prowadzonej w poradni – informacja o testach, wywiadzie z rodzicami, analizie nagranych filmów z zachowań dziecka, postępowaniach terapeutycznych prowadzonych przez psychologa, pedagoga specjalnego, logopedę. Jeden z wykładów dotyczył słuchowych metod (Biofeedback, Johansen, Tomatis) stosowanych podczas terapii. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się wykład docent Jolanty Wasilewskiej alergologa i pediatry, która od wielu lat zajmuje się problemami pokarmowymi dzieci ze spektrum autyzmu i opracowuje dla nich dietę. Swoimi doświadczeniami podzieliła się także Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna oraz Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy z Giżycka. Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Uczestniczyło w niej ponad 150 osób, a wśród nich lekarze, terapeuci, nauczyciele, rodzice i dziadkowie, którzy przyjechali z Giżycka, Węgorzewa, Kętrzyna, Gołdapi, Działdowa, Ełku, Bartoszyc, Piszu, Olecka, Okartowa, Orzysza, Miłek.
PSOUU Koło w Giżycku, po licznych rozmowach z uczestnikami, zadeklarowało zorganizowanie ponownie konferencji w przyszłym roku także w miesiącu kwietniu.