Awans zawodowy nauczycieli

Nauczyciele szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki, złożyli ślubowanie i z rąk Starosty Giżyckiego Mirosława Drzażdżewskiego oraz Wicestarosty Mateusza Sierońskiego odebrali Akty Mianowania.

W dniu dzisiejszym (21.12.br.) do grona nauczycieli mianowanych dołączyły: Aleksandra Dogiel i Anna Sławecka z II Liceum Ogólnokształcącego, Ewelina Andrzejczuk ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Ewa Dmochowska z Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych, Zuzanna Słomkowska z Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji. Gratulujemy i życzymy wiele radości w pracy z uczniami.

 

Źródło informacji: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku