Awans zawodowy nauczycieli

Nauczyciele szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki, złożyli ślubowanie i z rąk Starosty Giżyckiego Mirosława Drzażdżewskiego oraz Wicestarosty Mateusza Sierońskiego odebrali Akty Mianowania. Do grona nauczycieli mianowanych dołączyły: ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Danuta Grzywacz, Maria Nowicka, Iwona Łonyszyn, Magdalena Żach, Agnieszka Błaszko-Kuć, Katarzyna Cedrowska, Anna Tunkiewicz, a z II Liceum Ogólnokształcącego Marlena Żukowska, Patrycja Masłowska, Marta Hruby, Aneta Styczkiewicz-Górska. Gratulujemy Paniom i życzymy radości oraz satysfakcji w pracy z uczniami.

 

Źródło informacji: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku