Badanie jakości wód rzeki Sapiny w I Liceum Ogólnokształcącym w Giżycku

Uczniowie klasy IB oraz IIEG określili wskaźnik jakości wód rzeki Sapiny metodą analizy makrofauny bezkręgowej. Materiał do badań został pobrany z rzeki w miejscowości Kruklanki. Na podstawie organizmów wskaźnikowych znalezionych w rzece, można ustalić czy wody są zanieczyszczone, czy też stosunkowo czyste. Uczniowie pracowali w grupach i każda grupa dokonała własnej analizy. Wartość współczynnika była podobna i mieściła się w zakresie od 22 do 28, co świadczy o znakomitej jakości wód.

informacja: I Liceum Ogólnokształcące w Giżycku