Bądź niebieski dla autyzmu!

2 kwietnia przypada Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Podaruj dziecku radość” przy Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Giżycku realizuje zadanie współfinansowane ze środków Powiatu Giżyckiego pt. „VI Marszobieg dla autyzmu”, w ramach współpracy Powiatu Giżyckiego z organizacjami pozarządowymi.

Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa i związane z tym obostrzenia „VI Marszobieg dla autyzmu” nie odbędzie się w kwietniu. Planowany termin marszobiegu to 19 czerwca 2021 r. (sobota).

Już dziś zapraszamy do włączenia się w obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Każdy z nas może aktywnie włączyć się do akcji np. poprzez założenie niebieskiego ubrania, włączenie niebieskiego światła. A dlaczego kolor niebieski? Bo jest on symbolem autyzmu. Niebieski jest uznawany za najgłębszy z kolorów, rozpływający się w nieskończoności horyzontu. Jako barwa najczystsza i najzimniejsza zarazem staje się najbardziej odrealnioną ze wszystkich barw.

 

 


 

Autyzm jest zaburzeniem neurorozwojowym. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) autyzm występuje u 1 na 100 dzieci, co oznacza, że w Polsce żyje ich około 400 tysięcy. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, ma na celu propagowanie wiedzy na temat tego zjawiska.

Przyczyny autyzmu nie są w pełni znane – wpływ na jego ujawnienie się mają zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe. Wpływa całościowo na rozwój i funkcjonowanie danej osoby.

Określenie “spektrum autyzmu” ma na celu zwrócenie uwagi na to, jak różnorodne są osoby z autyzmem i w jak różny sposób zaburzenie to może wpływać na ich życie. W spektrum znajdują się zarówno osoby niemówiące werbalnie, mające poważne problemy w zakresie samodzielności i funkcjonujące na poziomie niepełnosprawności intelektualnej, jak również osoby sprawnie porozumiewające się mową, zakładające rodziny i realizujące się w życiu zawodowym. Dla skrótowego określenia spektrum autyzmu używa się najczęściej angielskiego ASD (Autism Spectrum Disorder); odpowiednikiem w języku polskim jest określenie: całościowe zaburzenia rozwojowe (CZR).

Przydatne strony:

https://synapsis.org.pl/

https://jim.org/