Barwy Wolontariatu w PPP OHP Giżycko

W dniach 7-9 grudnia br. Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Giżycku wziął udział w Bożonarodzeniowej Zbiórce Żywności. Inicjatorem akcji jak zawsze było Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu Bezrobotnych „JESTEŚ-MY”’, którego koordynatorem jest Elżbieta Kolczyńska. Przedsięwzięcie organizowano w marketach i innych punktach handlowych na terenie miasta Giżycka.

Wolontariat wśród młodzieży jest bardzo popularny, wzbogaca młodego człowieka pozwalając mu odkryć swoje słabe i mocne strony. Ponadto stwarza szansę zdobycia nowych umiejętności, sprawdzenia oraz porównania wyobrażenia o różnych formach aktywizacji społeczno – zawodowych. Stanowi również istotną przepustkę do wszystkich szczebli kariery zawodowej, bowiem zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych informacji o pracach społecznych jest dobitnym dowodem na to, że potencjalny kandydat potrafi być zaradny, otwarty, pracowity, jak i działać bez wynagrodzenia.

„Cieszę się, że dzięki tej zbiórce mogę pomagać innym. Jest to fajne doświadczenie, gdyż miło można spędzić czas, a przy okazji nawiązać interesujące znajomości” – powiedziała jedna z wolontariuszek.

Agnieszka Zdanewicz, pracownica Ochotniczych Hufców Pracy, składa podziękowania Wolontariuszom – Ludziom Dobrego Serca za zaangażowanie i współpracę na rzecz wszystkich kampanii społecznych, które miały miejsce w 2012 r.

„Mam nadzieję, że moda na wolontariat zawsze będzie wszechobecna w PPP. Poszukiwanie pierwszego zatrudnienia jest niezwykle bardzo ważnym, ale też i trudnym procesem wchodzenia w dorosłość. Dlatego zachęcam młodych ludzi w wieku 15-25 lat do odwiedzenia jednostki w celu zapoznania się ze strukturą oraz profilem funkcjonowania OHP” – podsumowała.

 

Punkt Pośrednictwa Pracy OHP powstał przy współpracy z władzami lokalnymi w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

Autorką tekstu jest Agnieszka Zdanewicz – pośrednik pracy
Autorką zdjęć jest Agnieszka Zdanewicz – pośrednik pracy