Baza placówek świadczących pomoc rodzinie i osobom niepełnosprawnym

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z bazą podmiotów świadczących pomoc rodzinie oraz bazą placówek, instytucji i ośrodków wsparcia umożliwiających rehabilitację osób niepełnosprawnych w województwie warmińsko-mazurskim.

 

Baza placówek, instytucji i ośrodków wsparcia umożliwiających rehabilitację osób niepełnosprawnych w województwie warmińsko-mazurskim /stan na 31.12.2012 r./

 

Baza podmiotów świadczących pomoc rodzinie w województwie warmińsko-mazurskim /stan na 31.12.2012 r./:

powiat bartoszycki
powiat braniewski
powiat działdowski
powiat elbląski
powiat ełcki
powiat giżycki
powiat gołdapski
powiat iławski
powiat kętrzyński
powiat lidzbarski
powiat mrągowski
powiat nidzicki
powiat nowomiejski
powiat olecki
powiat olsztyński
powiat ostródzki
powiat piski
powiat szczycieński
powiat węgorzewski
miasto Elbląg
miasto Olsztyn