Telefony alarmowe

429-91-00      Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
112 Europejski numer alarmowy
999 Pogotowie ratunkowe
87 429 66 33 lub 87 429 66 34 – Nocna i świąteczna pomoc wyjazdowa (mieści się w budynku od strony ulicy Kościuszki)
997 Policja
998 Państwowa Straż Pożarna
   
981 Pomoc drogowa
984 nowy numer alarmowy na Mazurach
Od dnia 1 czerwca 2013 roku na terenie powiatów: giżyckiego, mrągowskiego, piskiego, węgorzewskiego i iławskiego uruchomiono nowy numer alarmowy 984 obsługiwany przez dyspozytora Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Giżycku. Numer jest bezpłatny z numerów stacjonarnych i komórkowych. Pod w/w numer można dzwonić w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa na wodach w pięciu w/w powiatach. W przyszłości planowane jest rozszerzenie działania numeru na pozostałe powiaty w województwie Warmińsko – Mazurskim. Równolegle działa numer ratunkowy nad wodą 601 100 100 odbierany również przez ratowników Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z siedziba w Giżycku.
985 Ratownictwo morskie i górskie
986 Straż miejska
988 Telefon zaufania
991 Pogotowie energetyczne
992 Pogotowie gazownicze
993 Pogotowie ciepłownicze
994 Pogotowie wodociągowe
601-100-100      Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego
601-100-300      Centrum Koordynacji Ratownictwa Górskiego