W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w okresie od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r. funkcjonuje bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych. Pod numerem telefonu 800 165 320 osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie całego województwa warmińsko -mazurskiego.

Telefony alarmowe

429-91-00      Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
112 Europejski numer alarmowy
999 Pogotowie ratunkowe
87 429 66 33 lub 87 429 66 34 – Nocna i świąteczna pomoc wyjazdowa (mieści się w budynku od strony ulicy Kościuszki)
997 Policja
998 Państwowa Straż Pożarna
   
981 Pomoc drogowa
984 nowy numer alarmowy na Mazurach
Od dnia 1 czerwca 2013 roku na terenie powiatów: giżyckiego, mrągowskiego, piskiego, węgorzewskiego i iławskiego uruchomiono nowy numer alarmowy 984 obsługiwany przez dyspozytora Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Giżycku. Numer jest bezpłatny z numerów stacjonarnych i komórkowych. Pod w/w numer można dzwonić w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa na wodach w pięciu w/w powiatach. W przyszłości planowane jest rozszerzenie działania numeru na pozostałe powiaty w województwie Warmińsko – Mazurskim. Równolegle działa numer ratunkowy nad wodą 601 100 100 odbierany również przez ratowników Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z siedziba w Giżycku.
985 Ratownictwo morskie i górskie
986 Straż miejska
988 Telefon zaufania
991 Pogotowie energetyczne
992 Pogotowie gazownicze
993 Pogotowie ciepłownicze
994 Pogotowie wodociągowe
601-100-100      Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego
601-100-300      Centrum Koordynacji Ratownictwa Górskiego

Możliwość komentowania jest wyłączona.

SAMORZĄDY PARTNERSKIE POWIATU GIŻYCKIEGO

strona główna | BIP | kontakt | logowanie