„Bezpieczna szkoła” w MOS

W ramach projektu Bezpieczna szkoła, wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Giżycku uczestniczyli w spotkaniu z ratownikiem medycznym. Na zajęciach teoretycznych, przypomniane zostały podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz omówiono aktualną sytuację epidemiologiczna w kraju i na świecie. Opowiedziane przez zaproszonego Gościa sytuacje, których doświadczył w pracy, spowodowały zwiększenie świadomości odnośnie zagrożeń płynących z nieodpowiedzialnych zachowań wśród uczestników spotkania.

informacja: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Giżycku

bezpieczna szkoła zajęciabezpieczna szkoła zajęciabezpieczna szkoła zajęcia