Bezpieczny MOS

W ramach programu „Bezpieczny MOS” odbyło się spotkanie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Giżycku z pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Giżycku. Tematem spotkania była: Profilaktyka uzależnień dotycząca napojów energetycznych, papierosów i ich elektronicznych zamienników, a także alkoholu i środków zastępczych.

 

Źródło informacji: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Giżycku