Bezpłatne doradztwo z zakresu funduszy sołeckich

Zapraszamy na bezpłatne spotkania konsultacyjno – doradcze z zakresu wdrażania funduszy sołeckich wszystkich zainteresowanych szkoleniem mieszkańców wsi, a w szczególności do sołtysów, członków rad sołeckich i członków organizacji pozarządowych. Terminarz spotkań:

19 marca 2012 roku (poniedziałek) w godz. 12.00–16.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Miłkach (ul. Mazurska 2);
23 marca 2012r. (piątek) w  godz. 11.00–15.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgorzewie (ul. 3-go Maja 17B);
26 marca 2012r. (poniedziałek) w godz. 12.00–16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kruklankach (ul. 22 – go Lipca 19).

Zgłoszeń można dokonywać w biurze Związku Stowarzyszeń LGD9 (ul. Portowa 2/3) osobiście, mailowo na adres biuro@mazurylgd9.pl lub telefonicznie: 87 427 06 17 lub 87 428 13 66 najpóźniej na 3 dni przed planowanym spotkaniem.

Organizatorem doradztwa jest Związek Stowarzyszeń LGD9, a realizatorem Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, które finansuje spotkania w ramach projektu „Z funduszem sołeckim ku odnowie wsi” w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie skuteczności wykorzystania dostępnych środków finansowych służących mobilizacji, pobudzaniu i kreowaniu lokalnej aktywności w kierunku poprawy warunków życia społeczności wiejskich.

Szkolenie poprowadzi pan Marek Hola – trener Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.

Zakres merytoryczny doradztwa:
1. Istota i tryb tworzenia funduszu sołeckiego,
2. Tworzenie i wdrażanie rocznych planów wydatkowania.
3. Możliwości powiązania funduszu sołeckiego z innymi działaniami w ramach strategii rozwoju wsi, montaż finansowy.
4. Tworzenie wniosków uchwalanych przez zebranie wiejskie oraz innych  niezbędnych dokumentów.
5. Zasady i wskazówki dot. prawidłowości organizowania i przeprowadzania zebrań wiejskich.
6. Zasady zlecenia sołtysom / innym osobom realizacji zadań z FS (upoważnienia).
7. Realizacja projektu a pzp.
8. Łączenie środków przez sołectwa w ramach jednego projektu.
9. Dokonywanie zmian we wniosku o realizację projektu z FS.
10.Tworzenie budżetu projektu, zapewnianie wkładu własnego.
11.Rozliczanie projektu – odpowiedzialność i zasady.
12.Przykłady dobrych praktyk i modele ich wdrażania.