Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców Powiatu Giżyckiego

Studencka Poradnia Prawna Punkt Zamiejscowy Pracowni Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku przy Starostwie Powiatowym w Giżycku, Al. 1 Maja 14, pokój nr 7.  Poradnia będzie czynna: od 13 września (w każdy wtorek) w godz. 9:00 – 12:00.

Poradnia udziela porad w sprawach z zakresu prawa: cywilnego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych (z wyjątkiem KRUS-u), podatkowego, administracyjnego, międzynarodowego, uchodźców.

Nie udziela zaś porad prawnych:

  • z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,
  • w sprawach, w których został przyznany adwokat z urzędu bądź działał adwokat z wyboru,
  • osobom składającym sprawę w imieniu osoby trzeciej bez pełnomocnictwa.