Bezpłatne porady prawne – teraz w piątki

STUDENCKA PORADNIA PRAWNA
WYDZIAŁU PRAWA UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU
przy Starostwie Powiatowym w Giżycku, Al. 1 Maja 14
pokój nr  6
Czynna:  w każdy piątek w godz. 8:00 – 11:00
Najbliższy termin udzielania porad to 21 września 2012 r.
Nie obowiązują wcześniejsze zapisy.

 

Studencka Poradnia Prawna Uniwersytetu w Białymstoku udziela porad prawnych w sprawach z zakresu prawa: cywilnego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych (z wyjątkiem KRUS-u), podatkowego, administracyjnego, międzynarodowego, uchodźców.    

Studencka Poradnia Prawna nie udziela porad prawnych:
– z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,
– w sprawach, w których został przyznany adwokat z urzędu bądź działał adwokat z wyboru,
– osobom składającym sprawę w imieniu osoby trzeciej bez pełnomocnictwa.