Bezpłatne porady prawne !

STUDENCKA PORADNIA PRAWNA

Punkt Zamiejscowy Poradni Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku przy Starostwie Powiatowym w Giżycku, Al. 1 Maja 14 Czynna: w każdy wtorek w godz. 9:00 – 12:00.
UWAGA: nastąpiła zmiana nr lokalu, w którym udziela się porad. Obecnie porady prawne udzielane są w pokoju nr 11 (parter).
Studencka Poradnia Prawna udziela porad prawnych w sprawach z zakresu prawa: cywilnego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych (z wyjątkiem KRUS-u), podatkowego, administracyjnego, międzynarodowego, uchodźców.

Nie udziela zaś porad prawnych:
– z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,
– w sprawach, w których został przyznany adwokat z urzędu bądź działał adwokat z wyboru,
– osobom składającym sprawę w imieniu osoby trzeciej bez pełnomocnictwa.