Bezpłatne strony internetowe? No to COP!

Centrum Organizacji Pozarządowych Giżycko działające przy Fundacji Cultura CiviCa oferuje możliwość bezpłatnego założenia własnej strony internetowej i jej niezależnej administracji na portalu internetowym ngomazury.pl, który powstał z myślą o organizacjach pozarządowych i grupach nieformalnych działających w trzecim sektorze.

Posiadanie własnej strony internetowej przez organizacje to możliwość dotarcia do szerszego grona odbiorców i promocja działań. Właściwie zaprojektowana i wykonana strona internetowa stanowi wizytówkę, która z pewnością wzmocni wizerunek Stowarzyszenia, Spółdzielni Socjalnej lub Fundacji.

Każda organizacja regionu Mazur, w szczególności z powiatów: giżyckiego, mrągowskiego, kętrzyńskiego, węgorzewskiego, ełckiego, piskiego, oleckiego i gołdapskiego, ma możliwość wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu mającym na celu naukę obsługi stron internetowych z panelu administracyjnego po uprzednim ich stworzeniu. Szkolenia będą obejmować również naukę w zakresie podstawowych umiejętności obróbki zdjęć, opracowania i redagowania tekstu, zamieszczania filmów oraz budowania wizerunku i reklamy organizacji non-profit w Internecie.

Ilość miejsc ograniczona!

Szczegółowe informacje na nowych stronach COP Giżycko http://www.ngomazury.pl/organizacja/copgizycko lub na stronach Fundacji http://www.ngomazury.pl/organizacja/culturacivica/projekt/49/portal-pozarzadowy-wwwngomazurypl  a także lub pod nr 600 275 255.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: fundacja.cultura.civica@onet.pl

Zadanie „Portal pozarządowy www.ngomazury.pl” jest współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Powiatu Giżyckiego.