Bezpłatne strony internetowe? No to COP!

Centrum Organizacji Pozarządowych Giżycko działające przy Fundacji Cultura CiviCa oferuje możliwość bezpłatnego założenia własnej strony internetowej i jej niezależnej administracji na portalu internetowym ngomazury.pl, który powstał z myślą o organizacjach pozarządowych i grupach nieformalnych działających w trzecim sektorze.

Posiadanie własnej strony internetowej przez organizacje to możliwość dotarcia do szerszego grona odbiorców i promocja działań. Właściwie zaprojektowana i wykonana strona internetowa stanowi wizytówkę, która z pewnością wzmocni wizerunek każdej organizacji.

Każda organizacja regionu Mazur, w szczególności z powiatów: giżyckiego, mrągowskiego, kętrzyńskiego, węgorzewskiego, ełckiego, piskiego, oleckiego i gołdapskiego ma możliwość wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu mającym na celu naukę obsługi stron internetowych z panelu administracyjnego po uprzednim ich stworzeniu. Szkolenia będą obejmować również naukę w zakresie podstawowych umiejętności obróbki zdjęć, opracowania i redagowania tekstu, zamieszczania filmów oraz budowania wizerunku i reklamy organizacji non-profit w internecie. Ilość miejsc ograniczona!

Szczegółowe informacje w prezentacji lub na stronach http://www.ngomazury.pl/aktualnosci lub pod nr 600 275 255.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres fundacja.cultura.civica@onet.pl

Prezentacja „Portal ngomazury.pl jako narzędzie promocji organizacji pozarządowej regionu Mazur” [POBIERZ]