Bezpłatne szkolenia z programowania dla pracowników publicznych bibliotek i ośrodków kultury


Fundacja Orange i Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania, realizatorzy projektu „Zaprogramuj przyszłość”, zapraszają pracowników publicznych bibliotek i ośrodków kultury na bezpłatne szkolenia z programowania.

 

 

Szkolenia realizowane są w oparciu o standardy Centrum Projektów Polska Cyfrowa – instytucji podległej Ministerstwu Cyfryzacji. Mogą w nich uczestniczyć pracownicy tych placówek, które zlokalizowane są na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich w powiatach: ełckim, giżyckim, oleckim, piskim, gołdapskim oraz węgorzewskim.

Oferta edukacyjna obejmuje:

  • 32-godzinne szkolenie z programowania (dwa zjazdy weekendowe), czyli jak programować bez komputera, a jak z wykorzystaniem prostych, darmowych aplikacji informatycznych pobieranych z Internetu,
  • zestaw atrakcyjnych materiałów dydaktycznych, w zestawie: gra edukacyjna, scenariusze i inne pomoce wpierające prowadzenie zajęć z programowania z dziećmi,
  • wsparcie on-line w postaci tematycznych webinariów i platformy edukacyjnej,
  • duża dawka inspiracji, jak uczyć poprzez zabawę.

Korzyści z uczestnictwa w projekcie:

  • zdobycie wiedzy i narzędzi do poszerzenia oferty edukacyjnej swojej placówki,
  • podniesienie kompetencji cyfrowych potwierdzone zaświadczeniem,
  • poznanie metodyki nauczania programowania najmłodszych,
  • przynależność do ogólnopolskiej społeczności nauczycieli i edukatorów uczących programowania (wymiana doświadczeń i wiedzy, wzajemna inspiracja).

Rekrutacja trwa, sprawdź, czy projekt obejmuje Twój powiat i zgłoś swój udział.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj

Program, terminy i miejsca szkoleń dostępne są tutaj

Czym jest Zaprogramuj przyszłość?

„Zaprogramuj przyszłość” to kompleksowy program edukacji cyfrowej realizowany przez Fundację Orange i Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania. Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych 1 200 nauczycieli i 450 edukatorów (pracowników publicznych bibliotek, ośrodków kultury i placówek doskonalenia nauczycieli), w szczególności wyposażenie ich w kompetencje programistyczne oraz wiedzę i umiejętności dotyczące metodyki nauczania programowania uczniów klas 1-3. Pozwoli to na prowadzenie ciekawych zajęć z programowania dla swoich podopiecznych.

„Zaprogramuj Przyszłość” to 9 projektów regionalnych, realizowanych ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

Więcej o projekcie: https://www.zaprogramujprzyszlosc.edu.pl/

Fanpage projektu: www.fb.com/ZaprogramujPrzyszlosc