Bezpłatne szkolenie pt. „Zamknięcie roku – CIT i sprawozdanie finansowe”

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie Adelfi zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. „Zamknięcie roku – CIT i sprawozdanie finansowe”, które odbędzie się 17 czerwca 2023 r. w świetlicy wiejskiej w Karwiku, Karwik 14, 12-200 Pisz.

Trenerka: Kinga Wołotkiewicz

Miejsce: Świetlica wiejska w Karwiku, Karwik 14, 12-200 Pisz

Godziny szkolenia: 09:30-16:30 (z przerwami)

Zakres tematyczny szkolenia: Podczas szkolenia poruszymy przede wszystkim tematy związane z prawidłowością sporządzonych sprawozdań finansowych w NGO. Skupimy się również nad przygotowaniem CIT-8 wraz z koniecznymi załącznikami. Omówimy terminy i sposoby zatwierdzania sprawozdań finansowych oraz sposoby ich wysyłania.

Grupa odbiorców szkolenia: Szkolenie skierowane jest do osób reprezentujących organizacje pozarządowe i odpowiedzialnych za sporządzanie sprawozdań finansowych.

Rekrutacja:

Aby się zgłosić należy do dnia 12.06 2023 r. (do godziny 12:00) wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVtpjaPwE85LnDetPp9txNn0yWztjha1yR2GHuSlHkLcDuuA/viewform?usp=sf_link

O udziale w szkoleniu decyduje potwierdzenie od Organizatora.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.

W razie dodatkowych pytań lub niejasności związanych ze szkoleniem prosimy o kontakt
z Dorotą Gutowską, tel. 798-349-266.

 

Ogłoszenie o szkoleniu [pobierz]

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach [pobierz]