Bezpłatne webinarium „Fundusze Europejskie na rozwój działalności gospodarczej”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne webinarium „Fundusze Europejskie na rozwój działalności gospodarczej”

Termin spotkania: 10 lutego 2021 r. w godzinach  10:00–10:40

Miejsce spotkania: Platforma Cisco Webex Meetings

Webinarium skierowane jest do przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w ramach dotacji pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 i Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 oraz pożyczek na rozwój firmy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl do 8 lutego 2021 r. i otrzymanie potwierdzenia mejlowego od organizatora. Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia (10 lutego 2021 r.).

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I PROGRAM SPOTKANIA (DO POBRANIA)

Więcej informacji:
Departament Koordynacji Promocji
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. Kajki 10, 19-300 Ełk
tel. (87) 610-07-77, (87) 734-11-10/09
e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.rpo.warmia.mazury.pl

Godziny otwarcia punktu:
poniedziałek 8.00-18.00
wtorek-piątek 7.30-15.30

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich jest koordynowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.