Biuletyn podsumowujący projekt „Oswoić autyzm”

Przedstawiamy Państwu biuletyn podsumowujący działania zrealizowane w ramach projektu „Oswoić autyzm” realizowanego przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku oraz Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Alytus (Litwa). Projekt realizowany był w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska.

 

Projekt realizowany był w okresie 01.03.2018 – 30.11.2018. Wszystkie działania opisane są w zamieszczonym niżej biuletynie.

Biuletyn Oswoić Autyzm

Autor: Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji