Boccia nad Niegocinem !!!

W sobotę 23 marca 2013 r. w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy Szkole Podstawowej Nr 4 odbył się I Integracyjny Turniej Bocci o Puchar Burmistrza Giżycka. Startowało 8 drużyn w tym: Zakład Aktywności Zawodowej z Giżycka (2 drużyny: ZAZ-1 i ZAZ-2); Świetlica Socjoterapeutyczna (2 drużyny: Świetliki i Motyle); Giżycki Uniwersytet Trzeciego Wieku (2 drużyny: GUTW-1 i GUTW-2), Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Giżycku; IKS-INTEGRACJA-CONAN Giżycko. Każda drużyna mogła wystawić jednego zawodnika do rozgrywek indywidualnych.

I Integracyjny Turniej Bocci o Puchar Burmistrza Giżycka odbył się w przemiłej sportowo-integracyjnej atmosferze, gdzie nie było barier międzypokoleniowych.

Cieszymy się niezmiernie, że dopisali przedstawiciele samorządu lokalnego i instytucji współpracujących. W uroczystości inauguracyjnej uczestniczyli Jolanta Piotrowska – Burmistrz Miasta Giżycka, Paweł Czacharowski – Z-ca Burmistrza, Mirosław Dariusz Drzażdżewski – Starosta Powiatu Giżyckiego, Małgorzata Czopińska – Przewodnicząca Rady Miejskiej, Radny Wojciech Iwaszkiewicz, Katarzyna Rzeczycka – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, Bożena Giedziuszewicz – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Wojciech Chodakowski – Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej, Marian Mieńko – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Ryszard Należyty – Z-ca  Dyrektora Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych. Organizatorów reprezentowali Ewa Ostrowska – Dyrektor CPUIS i Ryszard Kałamarz – Prezes IKS –Integracja Conan. Zaproszeni goście mogli na rozpoczęcie turnieju w realu pokazać, że każdy może grać w Boccia podczas rundy honorowej.

Dzięki przyznanemu grantowi z Urzędu Miasta Giżycka i wspólnej pracy przy organizacji turnieju IKS-INTEGRACJA CONAN Giżycko, Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej oraz słuchaczy Giżyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku impreza została przeprowadzona w iście radosnym nastroju terapii zajęciowej dzięki Bocci, która łączy pokolenia, a także środowisko osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi. Atmosferę podkręcał Michał Oleksiak przedstawiciel patrona medialnego Radio5, który pełnił rolę konferansjera. Atrakcją były występy sekcji rytmiki GUTW.

Duże podziękowanie pragnę wyrazić takim osobom jak: Lucjan Pyciak (fotoreporter), Adam Paczkowski, Mariusz Szczerbaciuk (Siedlce) i Mateusz Szlassa (Łuków) sędziowie Bocci. Dziękuję pani Joli Maksymiuk i personelowi hali za życzliwą współpracę podczas przygotowań imprezy. Gimnazjum Nr 2 im. Chwały Oręża Polskiego w Giżycku za wypożyczenie banerów do wygrodzenia boisk oraz numeratorów dla sędziów.

Reasumując organizacja, przebieg i zadowolenie pozwalają mieć pewność, że Boccia na stałe wkupi się w łaski mieszkańców Giżycka.

Aby nie być gołosłownym już zapraszamy na I Wiosenny Turniej Bocci o Puchar Starosty Powiatu Giżycko, który odbędzie się 27.04.2013 r.

Ze sportowym pozdrowieniem

Ryszard Kałamarz
Sędzia Główny Turnieju

 

WYNIKI TURNIEJU:
I miejsce – ZAZ 1
II miejsce – ZAZ 2
III miejsce – GUTW 1
IV miejsce – „Świetliki” – Świetlica Socjoterapeutyczna
V miejsce – GUTW 2
VI miejsce – SOSW

Wyniki w rozgrywkach indywidualnych:
I miejsce – Weronika Szermet
II miejsce – Ryszard Jacewicz
III miejsce – Karolina Makarewicz

 

 

Autor zdjęć – Lucjan Pyciak