Boccia w ogrodzie DPS

W ramach zajęć terapeutycznych w ogrodzie Domu Pomocy Społecznej w Giżycku między mieszkańcami odbyły się rozgrywki Bocci.
Boccia – to dyscyplina sportowa, która posiada wybitne walory rehabilitacyjne i integracyjne. Jest dyscypliną uniwersalną. To sport dla każdego, bez względu na rodzaj i stopień dysfunkcji, dający możliwość wyrównanej rywalizacji osobom z różnymi możliwościami funkcjonalnymi. W grze mogą brać udział osoby z dużą niepełnosprawnością, np. o głębokim porażeniu mózgowym, czy stanach po poważnych urazach układu nerwowego.
Dyscyplina ta uczy tolerancji i szacunku do przeciwnika. Posiada zalety rehabilitacyjne takie jak: podnoszenie wydolności organizmu poprzez wpływ ćwiczeń na układ nerwowy, oddechowy, krwionośny, mięśniowy, kształtowanie sprawności fizycznej (motoryka duża i mała, ruchy precyzyjne, rozwijanie umiejętności rzucania, kopania i chwytania), doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, podejmowanie strategicznych decyzji i działań.
Mieszkańcy odnoszą również korzyści w sferze psychicznej, związane ze sportową rywalizacją, takie jak wyzwalanie pozytywnych emocji (zwycięstwo, sukces, radość), nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem (podczas zawodów) oraz z porażką (przegrana), zwiększanie koncentracji na wykonywanym zadaniu.
Grając w boccię zawodnicy kształtują też umiejętności społeczne – współdziałanie w zespole, pełnienie ról, branie odpowiedzialności za zespół, kształtowanie właściwych relacji społecznych itp.  Boccia to świetna zabawa i doskonała forma aktywnego spędzania czasu. Może grać w nią każdy.

 

Źródło informacji: Dom Pomocy Społecznej w Giżycku