BUDŻET POWIATU NA 2022 r. ZOSTAŁ UCHWALONY

Na sesji Rady Powiatu w Giżycku w dniu 29 grudnia 2021 r. uchwalony został budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2022.
Dochody na rok 2022 planowane są w wysokości 121.994,522 zł, wydatki natomiast na 133.430.889 zł.
Dzięki uchwale budżetowej mogą normalnie funkcjonować wszystkie nasze jednostki organizacyjne tj. 9 placówek oświatowych, Starostwo Powiatowe, Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, 5 jednostek pomocy społecznej (Dom Pomocy Społecznej, Zakład Aktywności Zawodowej, Domy Dziecka „Wojtek”, „Jaś” i „Małgosia”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Środowiskowy Dom Samopomocy), Powiatowy Urząd Pracy, Zarząd Dróg Powiatowych oraz Centrum Promocji i Informacji Turystycznej.

Za pośrednictwem budżetu powiatu finansowane są również dwie rządowe jednostki organizacyjne: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, a także dwie niepubliczne placówki oświatowe, dwa warsztaty terapii zajęciowej i środowiskowy dom samopomocy prowadzone przez organizacje pozarządowe.

W jednostkach samorządu  terytorialnego wymiernym i widocznym efektem działania są zawsze inwestycje. Najważniejsze inwestycje przyszłego roku to m.in.:

  1. Środki finansowe przeznaczone dla Miasta Giżycko na zakup sprzętu do giżyckiego szpitala – 1 mln zł;
  2. Budowa sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Giżycku – ponad 4 mln zł;
  3. Przebudowa odcinka Alei 1 Maja (od Komendy Policji do Placu Grunwaldzkiego) – ponad 9 mln zł;
  4. Nowa winda w Domu Pomocy Społecznej – ok. 250 tys. zł;
  5. Kontynuować będziemy modernizację internatu Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych – ok. 500 tys. zł;
  6. Chcemy także zwrócić uwagę na poprawę bezpieczeństwa na drogach, a szczególnie na przejściach dla pieszych. Pod tym względem planujemy wykonać przebudowę i doświetlić 10 przejść dla pieszych na drogach powiatowych – ponad 2,2 mln zł;

Pozostałe inwestycje (szczególnie drogowe) zapisane w naszych planach budżetowych będą uzależnione od dofinansowania z programów rządowych (Polski Ład, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg). W tym zakresie planujemy m.in.:
– przebudowę na kolejnym odcinku drogi powiatowej Sulimy – Kożuchy, przebudowę drogi w miejscowości Tros oraz w miejscowości Kruklanki – łącznie ok. 15 mln zł;
– remont mostu na Kanale Kula – ok. 6 mln zł ,
– szereg większych remontów dróg powiatowych na obszarze całego powiatu.

Wszystkie nasze plany mogą się udać pod warunkiem uzyskania dofinansowania na poszczególne projekty, ale także pod warunkiem zatrzymania wzrostu inflacji. Szczególnie niepokoi nas wzrost cen energii elektrycznej, energii cieplnej i gazu. Do końca nie wiemy na ile w przyszłym roku wpłynie ten fakt na podwyższenie kosztów funkcjonowania naszych jednostek.

Ruszamy z wykonaniem budżetu mając nadzieję, iż po uchwaleniu budżetu Państwa będziemy mogli wprowadzić do naszego budżetu korzystne zmiany, a o rozpoczynaniu kolejnych, zaplanowanych zadań będziemy Państwa – mieszkańców Powiatu Giżyckiego  informować na bieżąco.

Starosta Giżycki – Mirosław Dariusz Drzażdżewski