Budżet Powiatu na 2023 r. został uchwalony

Na sesji Rady Powiatu w Giżycku w dniu 22 grudnia 2022 r. uchwalony został budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2023.

Dochody 140.200.831 zł
Wydatki 154.100.182 zł

Dzięki uchwale budżetowej mogą normalnie funkcjonować wszystkie powiatowe jednostki organizacyjne tj. 9 placówek oświatowych, Starostwo Powiatowe, Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, 5 jednostek pomocy społecznej (Dom Pomocy Społecznej, Zakład Aktywności Zawodowej, Domy Dziecka „Wojtek”, „Jaś” i „Małgosia”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Środowiskowy Dom Samopomocy), Powiatowy Urząd Pracy, Zarząd Dróg Powiatowych oraz Centrum Promocji i Informacji Turystycznej.

Za pośrednictwem budżetu powiatu finansowane są również dwie rządowe jednostki organizacyjne: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, a także dwie niepubliczne placówki oświatowe, dwa warsztaty terapii zajęciowej i środowiskowy dom samopomocy prowadzone przez organizacje pozarządowe.

Najważniejsze inwestycje:

 • Remont strategicznych dróg powiatowych w podziale na 5 części, w każdej gminie – 18 mln zł
 • Modernizacja infrastruktury edukacyjnej – 4,8 mln
 • Zakup sprzętu i modernizacja szpitala – 1 mln zł
 • Przebudowa drogi w m. Tros – 1,5 mln
 • Przebudowa odcinka drogi Sulimy – Kożuchy Wielkie w m. Kruklin etap II – 2,1 mln
 • Przebudowa drogi w m. Kruklanki – 2,5 mln
 • Przebudowa ul. Suwalskiej w Giżycku – 1,7 mln

Dokumentacje projektowe, cześć z nich przechodzi z tego roku:

 • Rozbudowa odcinka (razem ze ścieżką rowerową) Sulimy – Kożuchy Wielkie – 145 tys zł
 • ul. Daszyńskiego w Giżycku – 80 tys zł
 • ul. Gdańska w Giżycku – 80 tys zł
 • Ryn – Ławki – droga wojewódzka, Ryn – Stara Rudówka – droga wojewódzka – 119 tys zł
 • Kleszczewo – dr pow1839N – 80 tys zł
 • Jeziorowskie – Brożówka – granica powiatu – 140 tys zł

Lista inwestycji w zależności od programów i wyników konkursów, może się zmienić.