Całodobowa infolinia dla bezdomnych

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olsztynie, w okresie od dnia 1 listopada 2010 r. do dnia 31 marca 2011 r. funkcjonuje bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych. Pod numerem telefonu 800 165 320 osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego.
Poniżej załączamy zaktualizowany wykaz schronisk i ośrodków wsparcia świadczących usługi na rzecz osób bezdomnych i ubogich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Pełny wykaz placówek niosących pomoc osobom bezdomnym w województwie warmińsko-mazurskim

Ośrodki wsparcia świadczące usługi na rzecz bezdomnych w województwie warmińsko-mazurskim