Całodobowa infolinia dla osób bezdomnych

W związku z nadchodzącym okresem zimowym i spadkami temperatur powietrza Starosta zwraca się z apelem o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne, niepełnosprawne, w podeszłym wieku i inne, które z uwagi na trudną sytuację życiową mogą być narażone na zagrożenia, jakie niesie ze sobą sezon zimowy.

Apel Wojewody [zobacz]

Aktualna baza danych o placówkach działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego znajduje się na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie pod adresem http://www.uw.olsztyn.pl/ w zakładce „Polityka społeczna” -> Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej oraz w zakładce  „Pomoc bezdomnym”.

link do „Polityki Społecznej” [przejdź]

link do „Pomocy bezdomnym” [przejdź]

W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w okresie od dnia 1 listopada 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r. funkcjonuje bezpłatna, całodobowa infolinia. Pod numerem telefonu 800 165 320 można uzyskać informacje o formach pomocy dla osób bezdomnych, lokalizacji najbliższych schronisk, jadłodajni, ogrzewalni czy placówek pomocy medycznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.