CEPIK 2.0 nie działa poprawnie – kłopoty z rejestracją pojazdów

Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło w dniu 13.11.2017 roku zmodernizowany System Informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK 2.0) w części dotyczącej rejestracji pojazdów. Informujemy, iż w okresie wdrażania nowego systemu wystąpiły problemy uniemożliwiające sprawną obsługę klientów. Wszystkie uwagi zainteresowanych klientów i pracowników samorządowych obsługujących system są odnotowywane i przekazywane na bieżąco do Ministerstwa Cyfryzacji. Mamy nadzieję że wszelkie niedogodności zostaną przez służby Ministerstwa Cyfryzacji błyskawicznie usunięte.