ZSKŚiA z Certyfikatem „Szkoła Wierna Dziedzictwu”

2017-11-20Dnia 10 listopada 2017 r. w Urzędzie Województwa Warmińsko – Mazurskiego odbyła się uroczystość wręczenia szkołom i placówkom oświatowym wyróżnienia  Certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu”, przyznanego w tym roku po raz pierwszy.

O jego otrzymanie ubiegały się  252 szkoły z województwa warmińsko-mazurskiego. Spośród nadesłanych przez koordynatorów  sprawozdań z działań realizowanych  na rzecz szerzenia edukacji patriotycznej i regionalnej, Kapituła Konkursu, w skład której wchodzili przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Muzeum Warmii i Mazur, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Delegatury IPN w Olsztynie , przyznała 86 szkołom honorowy tytuł „Szkoła Wierna Dziedzictwu”. Wśród wyróżnionych znalazła się również  szkoła Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu, jedyna z Giżycka. Certyfikat został przekazany  na  ręce Dyrektora Jarosława Kulhawika przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Marka Krzysztofa Nowackiego. Sukcesu pogratulował również Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki.

Koordynatorem przedsięwzięcia był Andrzej Arian-nauczyciel pasjonat historii, który od wielu lat rozbudza zainteresowanie  młodzieży dziejami państwa polskiego i poszerza wiedzę dotyczącą okresu powojennego na Warmii i Mazurach. Przyznanie Certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu”jest dla całej społeczności szkolnej wielkim wyróżnieniem. Certyfikat przyznawany jest na trzy lata. Po upływie tego okresu szkoła może ponownie wnioskować o jego przyznanie.

2017-11-20 17.58.49 2017-11-20